Aktuality

Příprava nového jízdního řádu v hradecké MHD je ve finále

10.7.2015

Příprava nového jízdního řádu v hradecké MHD je ve finále

Závěr letošních letních prázdnin přinese do královéhradecké MHD nový jízdní řád. Ten bude bez větších změn - po stránce linek rozsah dopravy zůstane zachován - a měl by lépe vyhovovat potřebám cestujícím a provozním podmínkám. S jeho nasazením dopravní podnik počítá 29. srpna 2015 a lze od něho očekávat zejména lepší rozložení spojů ve společných úsecích. Pro zjištění odezvy cestujících zveřejňuje dopravní podnik budoucí jízdní řád už v těchto dnech, aby do něho mohl případné zásadní podněty ještě zapracovat.

Změny v jízdním řádu začal dopravní podnik připravovat už na počátku letošního roku. „Jedním z podnětů pro stanovení začátku platnosti nového jízdního řádu byla i plánovaná přestavba křižovatky Koruna. Nový jízdní řád měl původně kopírovat termín zahájení rekonstrukce křižovatky, odložení startu přestavby ale vyšlo na začátek prázdnin, kdy platí omezení v provozu MHD a kdy k zásadní změně jízdního řádu není vhodná doba. Proto je termín spuštění nového grafikonu stanoven na začátek školního roku, konkrétně na sobotu 29. srpna,“ vysvětluje vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna. Zásadní změnou, kterou má nový jízdní řád přinést, je lepší rozložení spojů ve společných úsecích.

Kromě zohlednění velkých dopravních omezení zjišťoval dopravní podnik s půlročním předstihem prostřednictvím komisí místních samospráv i potřeby jednotlivých městských částí. „Při zařazování změn jsme zapracovávali také připomínky dopravně připojených obcí. V úvahu byly brány i nejdůležitější a nejčastější připomínky a náměty cestujících získané z různých zdrojů včetně sociálních sítí od poslední větší změny jízdního řádu 1. února 2014. Další poznatky přinášeli přímo z terénu i řidiči MHD a zdrojem pro tvorbu jízdního řádu jsou také výsledky anket a průzkumů, které si dopravní zajišťuje. Informace, které vyplývají z našich dopravních a tradičních ročních průzkumů spokojenosti se službami MHD jsou velmi cenné,“ sděluje František Meduna.

Pro zjištění odezvy veřejnosti, zveřejňuje dopravní podnik budoucí jízdní řád v elektronické podobě na stránkách www.dpmhk.cz. Údaje nového jízdního řádu zájemci zjistí po vložení konkrétního data po 29. srpnu 2015. „Zásadní podněty, které očekáváme nejpozději do 31. července, pak do nového jízdního řádu ještě případně zapracujeme,“ vyzývá veřejnost ke spolupráci František Meduna.

Knižní jízdní řád bude k dispozici v zákaznických centrech dopravního podniku a na terminálu hromadné dopravy od pondělí 24. srpna a jeho cena zůstává shodná jako u předchozího vydání, tzn. 40 korun. Aktuální informace o připravovaných změnách v MHD mohou zájemci automaticky získávat po přihlášení k odběru novinek na www.dpmhk.cz/ Přihlášení k odběru Newsletteru.

Mezi konkrétní změny či novinky nového jízdního řádu patří:

•        přestup od zastávky Malšovice U Čechů na Lesní hřbitov (požadavek KMS Malšovice),

•        nové dva spoje po 20. hodině do Svobodných Dvorů (požadavek KMS Svobodné Dvory),

•        prodloužení některých spojů na lince č. 14 na zastávku Rusecká a u linky č. 25 v sobotu a v neděli spoje z a na zastávku Letiště (požadavek KMS Pouchov),

•        v sobotu a v neděli na linkách č. 1 a 2 v 17 hodin změna intervalu - na lince č. 1 z 15 minut na 30 minut a na lince č. 2 z 30 minut na 15 minut (požadavek KMS Nový Hradec Králové),

•        prodloužení spoje v pracovní den v odpoledních hodinách (požadavek Obecního úřadu Divec),

•        spoj linky č. 17 v 15.44 hodin z Terminálu HD bude zajíždět do Bělče nad Orlicí (požadavek Obecního úřadu Běleč),

•        přesunutí zajíždění do Vysoké v odpoledních hodinách pro školní děti (požadavek Obecního úřadu Vysoká),

•        prodloužení spoje linky č. 16 v pracovní den omezení dopravy v dopoledních hodinách (požadavek Obecního úřadu Stěžery),

•        posílení linky č. 24 od 6.00 do 10.00 hodin.

Novinkou je také rozšíření počtu zastávek na znamení v I. tarifním pásmu, a to v těch místech, kde nastupuje malý počet cestujících a zastávky jsou v návaznosti na II. tarifní pásmo, v němž jsou na znamení všechny. Celkem se změna dotkne 12 zastávek a to: Hradecký jezdecký klub, Chaloupky, Chaloupky U křížku, Koupaliště Flošna, Kravín, Obalovna, Plotiště U Doležalů, Plotiště U Žídků, Správčice, Svinary Škvárovka, U Letců a Zděná bouda. Označníky zastávek na znamení jsou značeny žlutě.

Pasažéři MHD se setkají také s novými názvy zastávek. Zastávka EuroCenter je v novém jízdním řádu označena jako Orlice park a zastávka Kluky se přejmenuje na Kluky planetárium.

V souvislosti s prázdninami upozorňujeme ještě cestující na upravenou provozní dobu našich informačních a zákaznických center – viz Aktualita z 29. 6. 2015 na našich www a neponechávání nákupu časových jízdenek na poslední prázdninový týden, kdy je o tyto služby vždy zvýšený zájem.

Doporučujeme také v této souvislosti využívání formy internetového prodeje – dobíjení městské karty a to on-line platební kartou, on-line platebním tlačítkem nebo standardním převodem z Vašeho bankovního účtu, kdy tuto letošní novinku DP využilo již přes sedm tisíc uživatelů MHD, kdy se jedná o rychlou, bezpečnou a pohodlnou službu.

Postup vyhledávání nového jízdního řádu

V prohlížeči jízdních řádů na titulní straně www.dpmhk.cz po zadání data 29. 8. 2015 a po zvolení volby vlevo dole JŘ – komplexní se zobrazí jízdní řád vybrané linky, směru a zastávky ve  stejné úpravě jako na zastávce MHD. V prvním sloupečku jsou zobrazeny odjezdy v pracovní den, ve druhém sloupci v pracovní den omezení dopravy (školní prázdniny), ve třetím sloupečku odjezdy v sobotu a ve čtvrtém neděle a svátek.

Při zvolení volby vpravo dole JŘ – denní se zobrazí jízdní řád pro zvolený den. Po zvolení data 29. 8. 2015 se zobrazí jízdní řád v sobotu, po zvolení data 30. 8. 2015 jízdní řád v neděli, po zvolení data 31. 8. 2015 uvidí zájemci jízdní řád v pracovní den omezení dopravy (školní prázdniny) a po zvolení data 1. 9. 2015 je k nahlédnutí jízdní řád v pracovní den.