Aktuality

Autobusy hradecké MHD jsou „v suchu“

15.7.2015

Autobusy hradecké MHD jsou „v suchu“

Autobusy Dopravního podniku města Hradce Králové parkují ode dneška pod střechou. Výstavba nového krytého stání, které poskytuje 56 vozům zázemí před nepřízní počasí a další praktické výhody, byla dokončena s ročním předstihem. Téměř hektar nově zastřešené plochy v areálu vozoven v Pouchovské ulici přišel dopravní podnik na 59 milionů korun a přímo navazuje na podobnou stavbu sloužící už od roku 2001 trolejbusům.

Autobusy MHD byly dosud odstavovány jen na vyasfaltovaných plochách řešených jako nekrytá stání. Zastřešená místa, kterými podnik disponoval od roku 2001, sloužila pouze pro parkování trolejbusů, a to zejména kvůli ochraně elektrovýzbroje umístěné na střeše těchto vozidel. Důvodem záměru budování zastřešení bez obvodových stěn byly prostorové možnosti areálu podniku a výrazně vyšší operativnost z pohledu pohybu vozidel. Tato koncepce se v praxi osvědčila.

„Zkušenosti z provozu krytého stání trolejbusů prokázaly pozitivní dopad na životnost vozidel. Výrazně se zjednodušila také příprava trolejbusů před zimním výjezdem a v parných letních měsících se naopak ukázalo, že střecha má částečně termoregulační funkci a zabraňuje přehřátí vozidel. Proto jsme se rozhodli zastřešit i místa pro odstavení autobusů. Bohužel do našeho záměru zasáhly legislativní požadavky, které vynucovaly vybudování zvláštní protipožární stěny mezi trolejbusovým a novým autobusovým zastřešením. To by však zásadně navyšovalo nároky na vynaložené finanční prostředky bez odpovídajícího přínosu. Proto se přípravy na zastřešení autobusové části vozovny nakonec zastavily,“přibližuje počáteční situaci předseda představenstva dopravního podniku Miloslav Kulich. Znovu se záměr na zrekonstruování odstavné plochy a vybudování zastřešení pro autobusy dostal na pořad dne v roce 2012. Důvodem byla změna legislativy, která vybudování protipožární příčky nevyžadovala. Výstavba objektu byla zahájena v srpnu 2014 s plánovaným termínem dokončení v létě 2016. Probíhala ve dvou etapách a díky příznivým klimatickým podmínkám a dobré návaznosti stavebních činností se podařilo jednotlivé etapy uskutečňovat v předstihu. Ke kolaudaci celého objektu tak došlo o celý rok dříve. Objekt o půdorysu 180 krát 50 metrů pojme 56 sólo vozů, přičemž 25 stání je připraveno pro dovybavení na budoucí stanoviště elektrobusů. Provoz v místě krytého stání je monitorován dvěma kamerami se záznamem a další vybaveností zde jsou třeba i nádoby pro třídění odpadu. „Investiční náklady se vyšplhaly na 59 milionů korun, přičemž stavbu financoval náš dopravní podnik z vlastních zdrojů. Vedle již zmíněných výhod si od zastřešení slibujeme zásadně pozitivní dopad na životnost vozidel a jejich technický stav, obecné prodloužení životnosti plochy, vyšší bezpečnost v přístupu k vozidlům především v zimním období, vyšší komfort pro servisní pracovníky provádějící drobné práce mimo objekty dílen, ale také třeba snížení nákladů na srážkovné odvedením dešťových vod do nového vsakovacího zařízení, tím zároveň odpadá negativní jev znečistění dešťové vody oplachováním nekryté odstavné plochy. V neposlední řadě by se měly snížit náklady na provádění údržby v zimním období, neboť nebude nutné na daném prostranství odklízet sníh a zajišťovat posyp. Dále bych chtěl zdůraznit, že je zde provedena příprava pro možnost odstavování budoucích elektrobusů s možností instalace nabíjecích stanic pro noční nabíjení těchto vozidel,“ dodává k aktuálně zprovozněnému objektu krytého stání Miloslav Kulich.

 

Zastřešení odstavné plochy pro trolejbusy bylo dokončeno v roce 2001 a celkem je možné pod střechou odstavit všechny provozní trolejbusy, tj. 13 kloubových a 19 sólo vozidel. Nové kryté stání pro autobusy disponuje celkem 56 stáními pro sólo vozy, z toho 25 bude uzpůsobeno pro nabíjení elektrobusů. Mimo přístřešek zůstává v areálu vozovny celkem 39 vozů, z toho 25 kloubových autobusů.