Aktuality

Valná hromada společnosti

3.6.2015

Valná hromada společnosti

Dle ustanovení článku IX. stanov akciové společnosti svolává představenstvo a.s. valnou hromadu v působnosti rady města na den 9. června 2015 od 9.00 hod. do  zasedací místnosti rady města č. 66 v sídle Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení předsedy valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení řádné účetní závěrky Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. sestavené v plném rozsahu k 31. 12. 2014
  3. Schválení výroční zprávy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. za rok 2014
  4. Schválení roční odměny předsedovi a místopředsedovi představenstva
  5. Schválení nového člena představenstva a smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady
  6. Určení auditora dle § 17, zákona o auditorech č. 93/2009 sb.
  7. Různé
  8. Závěr

 

Výroční zpráva za rok 2014