Aktuality

Turistický hradecký vláček zahajuje 4. dubna svoji sezonu

2.4.2015

Turistický hradecký vláček zahajuje 4. dubna svoji sezonu

Turistický hradecký vláček zahajuje 4. dubna svoji sezonu – mimo tras po městě vyrazí opět i do městských lesů

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. připravil opět i v letošním roce pro hradecké občany a  návštěvníky města všech věkových kategorií projížďku netradičním dopravním prostředkem - turistickým hradeckým silničním vláčkem (THV), který vloni přepravil téměř tři tisíce cestujících.

Na výběr jsou dvě vyhlídkové trasy:

Trasa č. 1 – červená:  Muzeum východních Čech, ul. Palackého, Kotěrova, Divišova, Československé armády, Mostecká, Pražský most, Tylovo nábřeží, nám. Svobody, Švehlova, Masarykovo nám, Šafaříkova, Gočárova, Ulrichovo nám., K. H. Máchy, Masarykovo nám., nám. 5. května, Tyršův most, Divišova, Československé armády, Magistrát města, Mýtská, Malé náměstí, uličky starého města - Dlouhá a Špitálská, Velké náměstí – zastávka pod Bílou věží, V Kopečku, Československé armády, Divišova, Eliščino nábřeží, ul. Palackého, Muzeum východních Čech. Doba jízdy cca 35 minut.

Trasa č. 2– zelená: Muzeum východních Čech, ul. Palackého, Kotěrova, Divišova, Československé armády, Komenského, Regiocentrum Nový pivovar, zastávka Divadlo Drak, Orlické nábřeží, Ignáta Hermanna, Synagoga, Československé armády - okolo Magistrátu města, Muzeum východních Čech. Doba jízdy cca 40 minut.

Časově nenáročné trasy účastníkům jízdy tak ukazují významná či turisticky zajímavá místa či stavby našeho krajského města a přibližují jejich historii.

Provoz bude v roce 2015 realizován 4 x denně v pracovní dny, i v sobotu, neděli a ve svátcích s odjezdy od 14 do 17 hodin (3 x trasa č. 1 a 1 x trasa č. 2). Zůstává loňské sjednocení jízdních řádů pro pracovní a víkendové dny, jak po stránce využití jednotlivých tras, tak po stránce časů odjezdů.

Vlastní letošní provoz bude zahájen od 4. dubna a bude trvat minimálně až do 30. srpna a bude denní mimo pondělí, pokud na tento den nepřipadá státní svátek. Tradičním nástupním i výstupním místem je parkoviště u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží.  V případě skupin do deseti osob není třeba vláček speciálně rezervovat. Skupiny s vyšším počtem osob vyžadují rezervaci.

Výletní vláček je významnou aktivitou pro propagaci DP, podporu cestovního ruchu města Hradce Králové a přispívá tak k jeho turistické image.  

S propagačními materiály vláčku se setkali i letos návštěvníci veletrhů cestovního ruchu - únorového pražského Holiday Worldu či březnového hradeckého XVI. ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika.

Pro dětské pasažéry či sběratele jsou opět připraveny k prodeji i ve dvou provedeních i oblíbené reklamní buttony – placky s vyobrazení vláčku, resp. samotné lokomotivy.

Nemůžeme zapomenout i na skutečnost, že vláček neslouží jen pro jízdy dětí s rodiči jako zpestření jejich rodinných výletů, ale i pro mateřské a základní školy, školní výlety či akce pro starší obyvatele, ale zájemce si může dohodnout předem i mimořádnou smluvní jízdu a pronajatý vyhlídkový vláček tak může vyrazit se svým řidičem i na samostatnou trasu a zajistit přepravu v rámci území města a dopravně přilehlých obcí na individuální akci – jako jsou firemní akce včetně doprovodného programu regionálních konferencí, kongresů či sympozií, na školení či soukromé oslavy – na slavnostní účely - třeba na svatby, narozeninové oslavy či párty  či jiné společenské rodinné oslavy, sraz třídy nebo stát se atrakci na dětské dny či městské nebo obecní slavnosti (samozřejmě v souladu s jeho dopravními a kapacitními možnostmi a s ohledem na bezpečnost silničního provozu).

Vláček, smí přepravovat 12 sedících osob v každém ze tří ozvučených vagonků (je možnost jejich bočního zakrytí při zhoršeném počasí), všechny vagonky mají řízené nápravy a kopírují tedy lokomotivu, která má poháněné obě nápravy.  Nejvyšší povolená rychlost je 25 kilometrů v hodině.

Mít jen vizuální zážitky z cesty vláčku po zajímavých místech našeho krásného města by nebylo to pravé a proto je historie míst, kterými vláček projíždí, přiblížena i slovem průvodce. Společnost využila dostupnou techniku, odborníky na historii a na základě našich zkušeností vzniklo poutavé vyprávění, které rozšiřuje znalosti všech účastníků našich „vláčkojízd“.

Celý text vyprávění je v paměti vozidlového počítače rozdělen do sekvencí, které jsou v určených místech na trase pouštěny do reproduktorů ve vagoncích pomocí systému GPS. Tímto způsobem je zajištěna synchronizace příslušné části textu s projížděným úsekem. Samozřejmě může v případě problémů pomoci i řidič.

Ceník jízdného na městských trasách pro rok 2015:

Zlevněné jízdné pro děti od 3 do 12 let: 30,- Kč
Plné jízdné nad 12 let: 70,- Kč
Rodinné jízdné (2 dospělí a max. 3 děti do 12 let): 120,- Kč

Ceny jsou včetně DPH.

Jízda se uskuteční od minimální celkové úhrady 240,- Kč.

Jízdné je možné opět hradit z městské a volné karty, na linkách neplatí časové jízdenky na MHD a jiné slevy.  Pro dobití elektronické peněženky lze využit od 1. března 2015 zavedené on-line dobíjení městské karty – více viz http://www.dpmhk.cz/cs/mestska-karta/online-dobijeni

V případě zrušení jízd pro nepříznivé počasí a z technických důvodů bude vždy do 10 hodin toto oznámeno na označníku v odjezdovém prostoru u Muzea východních Čech a na našich www.

Všem účastníkům přejeme na trasách plno krásných nezapomenutelných zážitků při poznávání historických míst města Hradec Králové.

Aktuální jízdní řád, mapky a další informace naleznete na http://www.dpmhk.cz/cs/mhd-hradec-kralove/turisticky-hradecky-vlacek

 

 THV bude i letos jezdit do Městských lesů HK

Jízdy vláčku do hradeckých městských lesů plánuje ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové a.s. provozovat s průvodcem po velmi úspěšných loňských testech i v roce 2015 Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. Předpokládá se zahájení jízd v měsíci dubnu (v případě příznivých klimatických podmínek) a ukončení v září, popř. v říjnu – v první fázi je dohodnuto s DPmHK období od 1. dubna do 30. května.  Ve spolupráci s DPmHK bude vždy upřesněn dvouměsíční plán jízd, tzn. počty a konkrétní termíny.

Aktuálně platné jízdy na období duben – květen 2015:

Pondělní tři jízdy  budou určeny pro veřejnost s nástupem u zastávky linky MHD č. 9 -  restaurace Zděná Bouda. Odjezdy budou v 9.00 hodin a v 12.00 hodin pro trasu č. 1 - doba jízdy 2,5 hodiny a s odjezdem v 15.00 hodin pro trasu č. 2 - doba jízdy 1,5 hodiny. Všechny jízdy budou s průvodcem.  Zahájení v pondělí 13. 4. 2015. Následně každé další pondělí.

Čtvrteční jízda bude zaměřena pro skupinové rezervace, např. školky, školy, kluby důchodců atd. Program bude individuální. Nástup u restaurace Zděná bouda v 9.00 hodin. Zahájení ve čtvrtek 16. 4. 2015.

Kapacita vláčku je 36 míst a doporučujeme rezervaci na emailu: dejnozkova@hlds.cz nebo telefonicky  po - čt  od 9.00 – 11.00 hodin na tlf. čísle 602 618 438.

Trasy po Městských lesích HK  jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, pro méně pohyblivé, důchodce, rodiny s dětmi apod. Doporučujeme vhodné oblečení a přikrývku sebou.

Ceník jízdného na lesních trasách:  

Trasa č. 1.          k Mazurovým chalupám a zpět

                     Děti od 3 do 12 let           100,- Kč
  Dospělí  200,- Kč
  Důchodci a ZTP 150,- Kč
  Rodinné 2+2 400,- Kč

 

Trasa č. 2.          k rybníku Výskyt a zpět

                     Děti od 3 do 12 let             70,- Kč
  Dospělí 150,- Kč
  Důchodci a ZTP 100,- Kč
  Rodinné 2+2 300,- Kč

 

TECHNICKÉ PARAMETRY TURISTICKÉHO HRADECKÉHO SILNIČNÍHO VLÁČKU

Tažné vozidlo - lokomotiva:

• pohon obou náprav

• d/š/v = 4850/1695/2400 mm

• nejvyšší max. povolená rychlost 25 km/hod.

• obsah motoru zn. ISUZU 2600 ccm

• palivo benzín BA 95

• stoupavost 12%

Přípojná vozidla - vagónky:

• 12 míst k sezení (jeden vagónek) – celková kapacita 36 míst

• možnost zakrytí bočními plachtami při nepříznivém počasí

• brzděné s řízením všech náprav

• ozvučené reproduktory pro výklad během jízdy

Souprava:

• délka 18,1 m (lokomotiva a tři vagónky)

• poloměr zatáčení 7 m

Celková maximální kapacita: 36 míst k sezení

Výrobce:

PETERKA & synové – sdružení podnikatelů, 542 37 Batňovice 150, Česká republika