Aktuality

Kdo a proč si jízdenku v hradecké MHD „cvakne“ aneb …

18.3.2015

Kdo a proč si jízdenku v hradecké MHD „cvakne“ aneb …

Průzkum používání papírových jízdenek z předprodejů na linkách MHD v Hradci Králové ve dnech 24. 1. 2015 - 20. 2. 2015

Cíl průzkumu: kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu systémově vyhledat a analyzovat informace relevantní k identifikaci problémů spojených s využíváním papírových jízdenek z předprodejů cestujícími MHD v Hradci Králové a umožňující další řešení v přístupu DP k tomuto druhu jízdného a jeho uživatelům.                                                                                                               

Vlastní sběr dat prováděli při plnění dalších povinností a úkolů své pracovní náplně po nezbytném proškolení pracovníci přepravní kontroly na všech linkách MHD a jak v pracovní dny, tak o víkendech.

Respondenti – cestující v MHD poskytovali odpovědi volnými slovy, kdy nemuseli odpovídat úplně na všechny otázky (proto je možný i překryv či neshodný počet odpovědí v jeho různých částech).  Celkově se jich účastnilo průzkumu celkem 531 z toho bylo 57% žen, 43% tvořili muži.

Poměrně překvapivě není dominantním  cestujícím - jak by se nabízelo - na tento druh jízdenky mimohradecký občan – poměr je téměř vyrovnán, hradečáci mají 45% a mimo hradečtí 55%. Obě skupiny se shodnou v nejčastějším důvodu cesty, kde použijí papírovou jízdenku z předprodeje, což je z 28% návštěva nemocnice či zdravotnického zařízení obecně, na druhém místě je očekávaně cesta za zábavou (kultura, sport – aktivní či pasivní) nebo návštěva restauračního zařízení – 14% a třetím důvodem je – kupodivu – že si cestující zapomněl městskou kartu či ji nemá platnou či dobitou – 11%. Samozřejmě tento důvod byl dominantnější pro Hradečany, u mimo hradeckých naopak převládala cesta za zábavou.

Potvrdil se předchozí odhad, že nejčastěji se na papírovou jízdenku jezdí 1 x za měsíc a ještě méně – 52% případů, 16% osob ale je schopných s nimi jezdit i přes cenovou nevýhodnost pravidelně denně a někteří dokonce i vícekrát za den.

Kdo tyto jízdenky používá z hlediska sociodemografie? Více – jak jsme se již zmínili na začátku článku - to jsou především ženy (oproti kompletním datům z Průzkumu spokojenosti se službami MHD v Hradci Králové 2014 je to však o něco méně – zde to bylo 60% - tzn. „posílili“ zde mírně muži). Po stránce věku je nejčastějším cestujícím osoba mezi 18 a 29 let (22%) – pokud to opět budeme srovnávat jednotlivé věkové skupiny s celkovým využíváním MHD z průzkumu spokojenosti z roku 2014 tak jsou čísla obdobná – jedinou skupinou, která vybočuje a na papírové jízdenky jezdí více než je při průřezu všemi druhy jízdného je skupina do 18 let - celkové % zastoupení je u nich okolo 7% zde je 12%. Po stránce zaměstnání je zde situace vzácně vyrovnaná (29% žáci a studenti, 27% zaměstnanci a 26% důchodci, (ti převládají u mimohradeckých).  Pokud i zde budeme opět čísla srovnávat s průzkumem z roku 2014 jsou to čísla obdobná – pouze na papírovou jízdenku jezdí výrazně méně zaměstnanců.

Je příznivé, ale vypovídá to zároveň ve značném rozsahu o určité míře lidské pohodlnosti, že v případě, že dojde ke zrušení či podstatnému omezení této formy papírových jízdenek (u řidičů by samozřejmě zůstaly i nadále) 70% lidí bude i nadále používat MHD, ale pouze přejde na jiný druh jízdného, pouze 4% budou volit jiný způsob přepravy po Hradci Králové.

Z těch to i další podrobných výsledků bude naše společnost vycházet při řešení celé problematiky další existence papírových jízdenek z předprodejů. DP je však přesvědčen, že většina cestujících může nalézt a nalezne v hradecké MHD možnosti úhrady jízdného, které jim vyhoví a mnohdy ještě ušetří jejich finance (stále totiž i existuje poměrně velký potenciál cestujících – zejména samozřejmě z Hradce Králové, ale i pravidelných občasných mimohradeckých cestujících, pro které by byla cenově výhodnější městská karta, resp. elektronická peněženka). Městskou kartu je navíc možné od 1. března dobít přes internet v klidu a pohodlí domova – rychle a bezhotovostně kdykoliv v průběhu 24 hodin 7 dní v týdnu - bez nutnosti osobní návštěvy zákaznického centra či dobíjecího automatu. Účinně to může řešit případy, kdy si cestující nestihne v pracovní době zákaznického centra či provozní době dobíjecího automatu dobít elektronickou peněženku či si objednat časovou jízdenku.

Dlouhodobou strategií DPmHK, a.s. je zkvalitňování služeb pro cestující. Jsme přesvědčeni, že pestrá paleta úhrady jízdného, resp. další zvýšení možností úhrady formou on-line dobíjení MK či její nepersonifikované verze (volná karta), uspokojí každého našeho stávajícího či potencionálního cestujícího a tak věříme, že tento další uživatelsky pohodlný a zejména bezhotovostní způsob platby jízdného, který ještě více usnadní a zpříjemní cestování v MHD, veřejnost uvítá a bude využívat a bude se tak naplňovat naše heslo „Pohodlně s MHD“.