Aktuality

Odborná skupina Autobusy Sdružení dopravních podniků ČR navštívila provozy naší společnosti.

19.5.2016

Odborná skupina Autobusy Sdružení dopravních podniků ČR navštívila provozy naší společnosti.

Dne 18. května 2016 nás v odpoledních hodinách navštívili členové Odborné skupiny Autobusy Sdružení dopravních podniků ČR, kteří se zde zajímali především o zkušenosti z elektromobility v naší společnosti.

Po přivítání předsedou představenstva panem Ing. Miloslavem Kulichem v prostorách naší zaměstnanecké jídelny následovalo z úst dopravně - technického náměstka pana Ing. Vladimíra Pejřila stručné představení naší společnosti včetně její historie s důrazem na zkušenosti z testovacího provozu našich tří elektrobusů, po prohlídce areálu a dílenských prostor skončila návštěva provozní ukázkou nabíjecí stanice pro elektrobusy SOR v prostorách nástupiště A1 terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové za účasti našeho elektrobusu SOR EBN 11 - ev. č. 175, který na toto místo účastníky i ze sídla DP v Pouchovské ulici dopravil.

Sdružení dopravních podniků ČR bylo založeno v roce 1991 jako zájmové sdružení právnických osob a takto je i registrováno ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 62211.

Právnickými osobami, které sdružuje, je 19 největších dopravních podniků, provádějících v českých městech hromadnou dopravu osob. Najdete mezi nimi například všechny provozovatele tramvajové i trolejbusové dopravy v ČR.  Jedná o významný segment veřejných služeb, kdy o tom svědčí například to, že členské podniky přepraví ročně téměř 2.2 miliardy cestujících a jejich vozidla ujedou více než 326 milionů kilometrů.

I když městská hromadná doprava je v každém městě organizována i financována samostatně, mají dopravci řadu společných zájmů a problémů: provozují podobná vozidla, podobné řídící a odbavovací systémy a řadu dalších technických zařízení, řídí se stejnou legislativou, řeší podobné organizační problémy. A to vše na platformě Sdružení dopravních podniků ČR spolu konzultují, zaujímají společná stanoviska a hledají řešení, která mohou všem pomoci.