Aktuality

Dopravní podnik města Hradce Králové se přidal k podpoře květinového dne.

9.5.2018 |  

Český den proti rakovině je sbírková akce Ligy proti rakovině Praha z.s., která vznikla v roce 1996 a je nejstarší akcí tohoto typu v ČR. Letošní 22. ročník letos připadá na středu 16.05.2018.  Každoročně se podaří vybrat několik miliónů korun na boj proti rakovině. Hlavním tématem letošní sbírky je nádor tlustého střeva. Minimální prodejní cena kytičky je 20,- Kč. Přispět můžete i pomocí dárcovské SMS a nebo zasláním sumy přímo na účet. Naše společnost podporuje projekt ve spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR.

Bližší informace naleznete na webových stránkách organizace:

https://www.cdpr.cz/