Aktuality

DP přeje našim ženám k MDŽ.

8.3.2019 |  

Přestože od roku 1990 není Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ, oficiálním svátkem, dovoluje si dnes dopravní podnik aspoň symbolicky poblahopřát našim cestujícím – ženám (ženy podle posledního Průzkumů spokojenosti se službami MHD v Hradci Králové tvoří 59% cestujících v MHD).

K přání hodně zdraví a štěstí jsme se připojili formou A4 plakátů s přáním - umístěným ve všech autobusech a trolejbusech provozovaných v tento den - a to na čelním skle a v místech nad hlavami cestujících, kde jsou běžně umístěny komerční reklamy. S přáním k svému svátku formou velkoplošných CLV plakátů se také setkávají ženy, které využijí v tento den i služby našeho terminálu hromadné dopravy. Dnešní cestující ve vozech MHD také provází i naše hlasové přání k MDŽ.

Stranou však nezůstaly ani naše zaměstnankyně – v DP jich mezi 364 pracuje 58, což je 16%.  31 žen z toho pracuje na pozici řidička MHD, vzhledem k tomu, že máme celkem 225 řidičů, je cca 14% vozů MHD obsluhováno našimi kolegyněmi.

Samozřejmě ke dnešnímu svátku přejeme všechno nejlepší všem ženám - nejen těm, které jsou ve spojení s hradeckou MHD.