Aktuality

Úpravy v jízdních řádech MHD od 6.5.2019 (Linky č. 8, 21, 22)

2.5.2019

Od pondělí 6. 5. 2019 vstupují v platnost dílčí úpravy v jízdních řádech městské hromadné dopravy v Hradci Králové:
 
Linka č. 8
Dochází ke změně trasy, linka č. 8 je vedena ulicemi Habrmanova a Dykova (viz plánek). Touto změnou je částečně posílena linka č. 12 a oblasti Pražského předměstí vznikne přímé spojení s Fakultní nemocnicí. Zároveň je linka odkloněna z Gočárovy třídy, kde často vznikalo zpoždění vlivem dopravní kongesce.
Počet spojů a časy odjezdu spojů z konečných se nemění. Jízdní doba spoje ve směru na Terminál HD se nemění, jízdní doba spoje ve směru do Malšovic bude navýšena o 1 minutu.
 
Linka č. 21
U linky č. 21 je upraven jízdní řád. Mimo jiné dochází k úpravě jízdní doby, čímž bude umožněno přesnější dodržování jízdního řádu v provozu.
 
Linka č. 22
U linky č. 22 je upraven jízdní řád. U některých spojů je na zastávce Metuje vytvořena možnost přestupu na linku č. 14
 
Jízdní řády uvedených linek s platností od 6. 5. 2019 budou zveřejněny na www.dpmhk.cz.