Aktuality

Jednotné posuzování zdravotní způsobilosti řidičů tramvají, trolejbusů a autobusů v městské veřejné dopravě

28.6.2019

 

 

Praha, 28. června 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

 

Výsledek spolupráce Sdružení dopravních podniků ČR a Ministerstva dopravy ČR pomůže stabilizovat stavy řidičů v dopravních podnicích

Úsilí Sdružení dopravních podniků ČR přineslo další ovoce - ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR vyřešilo problém s barvocitem. Problémy vyplývající z rozdílného posouzení zdravotní způsobilosti řidičů tramvají a trolejbusů oproti řidičům autobusů v městské veřejné dopravě tak dopravním podnikům od 1. července odpadnou.

Dosavadní praxe znamenala, že přestože se všichni řidiči MHD pohybují při výkonu práce ve stejném provozu, na řidiče „drážních vozidel“, tedy trolejbusů a tramvají, byly kladeny nároky nepoměrně vyšší. Největší potíže z hlediska náboru, ale i stabilizace řidičů tramvají a trolejbusů, pak působil právě barvocit.

Ačkoli tato praxe trvala řadu let, skutečně velké problémy začala působit v okamžiku, kdy na trhu práce chybí tisíce řidičů.

Díky vynikající spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, konkrétně s ředitelem odboru Jindřichem Kušnírem a jeho kolegy (Odbor drah, železniční a kombinované dopravy), došlo ke změně legislativy a to s účinností od 1. července tohoto roku. Nově zavedená praxe tak srovná nároky kladené na řidiče MHD bez ohledu na skutečnost, který z dopravních prostředků právě řídí.

„Velmi si vážím přístupu našich partnerů z Ministerstva dopravy a věřím, že stejně jako v tomto případě se v budoucnu podaří vyřešit i další problematické otázky mezi MHD a dopravou železniční,“ komentuje výsledek spolupráce Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR a Místopředseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a dodává: „Stávající legislativa totiž nereflektuje v některých podstatných otázkách odlišnosti MHD a dopravy na železnici.“

 

Kontakt:

Mgr. Martin Chval

výkonný ředitel SDP ČR

tel: 724 361 999

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 20 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně téměř 310 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,4 miliardy cestujících. Provozují 2 694 autobusů, 1 644 tramvají, 698 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.