Aktuality

Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové

9.2.2022 |  

Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové

První veřejnou zakázku na nový „odbavovací systém“ vypsal Dopravní podnik města Hradce Králové (DPmHK) 20. září 2017, poté 4. ledna 2018 na základě námitek jednoho z účastníků toto zadávací řízení zrušil.  Po úpravě zadávací dokumentace veřejnou zakázku znovu vypsal 14. května 2018. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) toto druhé zadávací řízení zrušil 29. května 2019 na základě návrhů na přezkum podaných dvěma účastníky. Zadávací řízení bylo ukončeno 2. září 2019 rozhodnutím předsedy ÚOHS o zamítnutí rozkladu podaného ze strany DPmHK 14. června 2019.

Třetí veřejná zakázka s názvem Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové byla DPmHK vypsána 23. února 2021, kdy lhůta pro podání nabídek byla určena do 19. května 2021 do 10.00 hod. Následně bylo, v rámci zákonem uložených povinností, provedeno posouzení předložených nabídek předložených jednotlivými účastníky. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena společná nabídka společností EM TEST ČR spol. s r.o. a EMTEST, a. s. v ceně  24 929 510,- Kč bez DPH. Mezi dalšími účastníky byla společnost AŽD Praha s.r.o. a BUSE s.r.o., která realizovala stejný systém v Dopravním podniku města Pardubic.

Veřejná zakázka se týkala zejména obnovy a modernizace systému odbavování cestujících ve vozech MHD, obnovy systému dispečerského řízení, obnovení e-shopu pro zákazníky DPmHK  a pořízení 19 kusů nových elektronických zastávkových označníků na 11 vybraných zastávkách MHD, které budou v on-line režimu a cestujícím budou mimo jiné poskytovat informaci o reálném příjezdu daného spoje do zastávky (panel může zobrazit až 12 reálných nejbližších příjezdů vozidel MHD) a kompletní jízdní řády příslušné zastávky, na které bude zastávkový označník umístěn. Cestujícím budou k dispozici například na Dukelské třídě – Obchodní domy Tesco a Atrium, třídě Karla IV. - Centrál, třídě ČSA – Adalbertinum a Magistrát města, Gočárově třídě – Ulrichovo náměstí nebo u zastávek Futurum, Fakultní nemocnice, Zimní stadion či Muzeum. 

Současný systém elektronického odbavování cestujících městské hromadné dopravy v Hradci Králové realizoval dopravní podnik již v roce 2005, po plzeňském dopravním podniku jako druhý v České republice - systém funguje s příchodem hradecké Městské karty více než 16 let, je však technicky i morálně zastaralý a již neodpovídá moderním trendům odbavování cestujících MHD s využitím různých nosičů.

Nový odbavovací systém by měl začít fungovat do 12 měsíců od vlastního podepsání Smlouvy o dílo, tzn. nejpozději do 23. prosince 2022.

S časovým harmonogramem přechodu na nový odbavovací systém budou cestující průběžně seznamováni na webových stránkách dopravního podniku – www.dpmhk.cz

O skutečném termínu ukončení platnosti stávajících městských karet či o další budoucnosti jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace HopOn budou cestující dopravním podnikem včas informováni.

Nový odbavovací systém bude plně v souladu se všemi platnými právními předpisy, týkajícími se jak zpracování osobních údajů, tak dále např. propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících či platebního styku. Principem svého fungování a mírou zabezpečení se nový odbavovací systém nebude lišit od platebních systémů u obchodníků či v jiných městech, kde lze provádět úhradu jízdného v MHD prostřednictvím bankovní karty.

„Nechceme jít pouze jen cestou moderních vozů MHD, ale modernizaci a zvýšení komfortu cestujících při použití veřejné dopravy chceme prolnout všemi složkami našich služeb. Odbavovací systém by měl začít naplno fungovat na konci roku a výrazně tak změní a rozšíří možnosti způsobu platby jízdného MHD například i o běžné bezkontaktní bankovní platební karty a další média (plastová karta, virtuální platební karta v mobilu, platební nálepka, emulovaná platební karta v mobilní aplikaci, chytré hodinky). Cestující budou mít možnost registrovat a dále spravovat své nosiče přes webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu a e-shopu. Vzhledem k tomu, že vlastní nové elektronické odbavení cestujících je koncipováno jako otevřený systém, s cílem integrace jednak s ostatními dopravci, kteří zajišťují regionální autobusové spoje, tak i s možností zapojení dalších cestujících, kteří využívají jiné nosiče, bude novinkou možnost odbavení pomocí IN Karty Českých drah, a.s. a karty IREDO. Prodej u řidičů bychom pak chtěli úplně omezit a budou rušeny i současné dobíjecí automaty. " řekl Zdeněk Abraham, předseda představenstva.

Aktuální informace o všech připravovaných změnách (nejen tedy v souvislosti se změnou odbavovacího systému) mohou mít cestující automaticky a zdarma k dispozici po přihlášení se k odběru novinek Newsletter na https://www.dpmhk.cz/newsletter/ .

 

Soubor ke stažení:

Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové