Aktuality

Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod

31.3.2022 |  

Ve středu 30. března 2022 proběhlo v zasedací místnosti společnosti vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod, kdy v jeho rámci naši řidiči MHD převzali z rukou pana Zdeňka Abrahama - předsedy představenstva společnosti diplom a jednorázovou finanční odměnu za dosažené kilometry bez zaviněné nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny.

Konkrétně byli vyhodnoceni

1. KÁNSKÝ Luděk  750 000 km  15 let
2. MICHÁLEK Jaroslav  750 000 km  15 let
3. MACHÁČEK Jiří  750 000 km  15 let 
4. ŠULC Lubomír  750 000 km  15 let 
5. TROJNA Zdeněk  750 000 km  15 let
6. DUCHAČ Roman  500 000 km  10 let  
7. LANDMESSER Patrick  500 000 km  10 let 
8. GODOVANETS Oleksandr  250 000 km    5 let 
9. POTŮČKOVÁ Erika  250 000 km    5 let 
10. ŠOTOLA Miroslav  250 000 km    5 let 
11. LÁŠKOVÁ Hana  250 000 km    5 let 
12. HÁJEK Zdeněk 250 000 km    5 let 

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na komunikacích našeho města. Dosažení takto ujetých kilometrů v dnešním provozu není jen otázkou štěstí, ale stojí za tím výborná znalost pravidel silničního provozu, dodržování zásad bezpečné a defenzivní jízdy, pořádný kus řidičského umění, sebeovládání, pozornosti, předvídavosti, šikovnosti, schopnosti rychle reagovat při neobvyklých či krizových situacích a celkové odolnosti vůči zátěži.

Všem našim řidičům, kteří mají na kontě takto ujeté kilometry, patří trvale naše velké uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou odpovědností a profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího městského dopravního provozu. Ten je provázen mnohdy bohužel i rostoucím agresivním a nepředvídatelným chováním, bezohledností a neukázněností některých dalších účastníků silničního provozu a to včetně chodců, kteří často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy či základní bezpečnostní pravidla. O to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

S oceněnými řidiči se veřejnost i bude i nadále běžně setkává v našich moderních autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je právem hrdá na to, že má ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou za každého počasí a situace plně spolehnout a kteří tímto způsobem i vytvářejí a prezentují dobré jméno společnosti. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k příkladně bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče našeho podniku.  Všem dámám a pánům děkujeme za vzorně odváděnou práci, upřímně gratulujeme, zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.                                          

 

Soubory ke stažení: