Aktuality

Aktuální stav modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové

11.11.2022 |  

Současný systém elektronického odbavování cestujících městské hromadné dopravy v Hradci Králové realizoval dopravní podnik již v roce 2005, jako jeden z prvních dopravních podniků v České republice - systém funguje s příchodem hradecké čipové Městské karty více než 16 let a v současné době již neodpovídá moderním trendům odbavování cestujících v MHD s využitím různých nosičů.

Realizace nového sytému odbavení cestujících v městské hromadné dopravě aktuálně naráží, stejně jako je tomu dnes v dalších oblastech, na problémy s dodávkami komponentů a konstrukčních celků nutných pro realizaci nového odbavovacího systému.

V souladu s harmonogramem prací proběhla v měsících červenec a srpen příprava a montáž kabeláže a držáků čteček pro nový odbavovací systém do všech vozidel hradecké městské hromadné dopravy. Současně započaly práce na odladění softwaru nových čteček a palubních počítačů dle požadavků Dopravního podniku města Hradce Králové.

Po ukončení prací na zkušebním demo setu byly nové čtečky a palubní počítač v průběhu měsíce října nainstalovány do autobusu ev. č. 172 k provedení praktických jízdních zkoušek v městském provozu, včetně prověření funkčnosti vozidlového systému GPS.

Testována byla orientace palubního počítače v provozu, jeho ovládání a funkce. Pomocí testovacích karet bylo simulováno odbavovaní cestujících na zastávkách MHD včetně ověření správné funkce check - in a check- out  (intervaly na přestup, jízda na dvě zastávky, jízdenky pro spolucestující atd..). Celkově byl zkušební provoz zaměřen na simulaci situací, které lze v praktickém provozu předpokládat, tak abychom včas odhalili problémy, které se ve virtuálním prostředí, mimo praktický provoz, testují obtížněji nebo se neprojeví.

Závěry těchto zkoušek přinesly další požadavky Dopravního podniku na úpravy softwaru čteček a palubního počítače, které DP přenesl na dodavatele - vítěze výběrového řízení (EM TEST ČR spol. s r.o. a EMTEST, a. s.).

V průběhu měsíce listopadu bude vozidlo ev. č. 172 vybavené novým odbavovacím systémem zařazeno na linky MHD včetně možnosti odbavení cestujících stávající Městkou kartou a současných tarifních podmínek, zatím tedy bez možnosti připravovaného odbavení kartou bankovní.

Možnost použití dalších karet – karta IREDO, karta Dopravního podniku města Pardubic, In karty Českých drah - je již připravena podepsáním všech nutných dokumentů pro předání dat jednotlivých dopravců nutných pro úpravy softwaru čteček a palubních počítačů pro akceptaci uvedených karet.

Součástí zadání pro dodávku nového odbavovacího systému bylo i dodání 19 kusů nových elektronických zastávkových on-line označníků pro vybraných 11 zastávek nahrazujících současné, mnohdy bohužel z důvodů nedostatku náhradních dílů nefungující elektronické označníky.

První tři kusy těchto nových elektronických označníků  by se měly objevit na počátku letošního prosince na zastávkách MHD Zimní stadion rekonstruovaného přestupního uzlu Fortna. Cestujícím budou mimo jiné poskytovat informaci o reálném příjezdu daného spoje do zastávky (panel může zobrazit až 12 reálných nejbližších příjezdů vozidel MHD) a kompletní jízdní řády příslušné zastávky.

Současně s výše uvedenými pracemi probíhají práce na systému WERTYZ, který zajišťuje správu a evidenci všech operací na kartách použitých v systému odbavení.

Nový odbavovací systém, respektive některé jeho prvky, komunikují s nově realizovaným inteligentním systémem řízení dopravy realizovaným projektem Magistrátem města Hradec Králové a zajišťují tak ve vybraných světelných křižovatkách preferenci vozidel MHD pomocí tohoto systému - i na této spolupráci vyžadující další softwarové úpravy práce probíhají.

S časovým harmonogramem a detaily realizace vlastního přechodu na nový odbavovací systém budou cestující průběžně seznamováni na webových stránkách dopravního podniku – www.dpmhk.cz

O skutečném termínu ukončení platnosti stávajících Městských karet či o další budoucnosti jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace HopOn budou cestující dopravním podnikem včas informováni.

Nový odbavovací systém bude plně v souladu se všemi platnými právními předpisy, týkajícími se jak zpracování osobních údajů, tak dále např. propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících či platebního styku. Principem svého fungování a mírou zabezpečení se nový odbavovací systém nebude lišit od platebních systémů u obchodníků či v jiných městech, kde lze provádět úhradu jízdného v MHD prostřednictvím bankovní karty.

Konečný termín celkové realizace bude dodatkem ke Smlouvě o dílo posunut z 23. 12. 2022 na 03. 04. 2023 z důvodů nedostatku komponent pro výrobu zařízení odbavovacího systému.

Aktuální informace o všech připravovaných změnách (nejen tedy v souvislosti se změnou odbavovacího systému) mohou mít cestující automaticky a zdarma k dispozici po přihlášení se k odběru novinek Newsletter na https://www.dpmhk.cz/newsletter/ .

 

Foto1          Foto2          Foto3          Foto4          Foto5          Foto6