Aktuality

MILOSTIVÉ LÉTO II BRZO SKONČÍ!

21.11.2022

 AMNESTIE SANKCÍ Z DLUHŮ!

MILOSTIVÉ LÉTO II BRZO SKONČÍ!

Využijte do konce listopadu 2022 akce Milostivé léto II a zbavte se exekucí

Od 1. září do 30. listopadu 2022 se opakuje akce Milostivé léto, které platí pouze pro soudně vymáhané exekuce zahájené před 28. říjnem 2021. Lidem v exekuci během něj bude po zaplacení základní dlužné částky (jistiny), tzn. původního dluhu a jednorázového paušalizovaného poplatku exekutorům (1 815,- Kč) - náhrada nákladů exekutora odpouštěn zbytek vymáhané dlužné částky (poplatky, úroky či penále) a exekuce tím skončí.

Kterých exekucí se Milostivé léto II týká?

Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky Českého rozhlasu a České televize a další. Může jít také o dluhy za jízdu načerno bez platné jízdenky u městských dopravních podniků, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu.

VYŘEŠTE SVÉ DLUHY ZA POKUTY!

Neodkládejte potřebné kroky

a informujte se u nás v DP ještě dnes!

Tel.: + 420 495 089 271 nebo e-mail: janus@dpmhk.cz,

zda konkrétně můžete na Váš dluh z přepravní kontroly

v MHD v Hradci Králové

využít tuto státem vyhlášenou

oddlužovací akci pro nevypořádané exekuce.

Chcete vědět víc?

Pokud jste v exekucích a váháte, zda tuto šanci využít, doporučujeme Vám nezávaznou konzultaci na dluhové lince Člověka v tísni, o.p.s. +420 770 600 800, kdy Help linka funguje od pondělí do pátku 9 až 17 hodin nebo prostřednictvím e-mailu: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, kde uveďte své křestní jméno, bydliště a stručně popište svůj problém.

Další možnosti pro poradenství:

Poradny Charity ČR - https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/milostive-leto-ii/

Stránky Ministerstva spravedlnosti ČR - https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

Co je potřeba udělat pro využití Milostivého léta II?

• Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na https://milostiveleto.cz/

• Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč (částka musí být na účtu exekutora do 30. 11. 2022).

Za jakých okolností nelze Milostivé léto II využít?

• Milostivé léto II není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt. Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.

• Ani v případě dluhů, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.

• Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.

• Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

Potřebujete poradit?

• Na webu https://milostiveleto.cz/ si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam i další doplňující informace.

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.                               

 

Soubor ke stažení: 

MILOSTIVÉ LÉTO II BRZO SKONČÍ!