Aktuality

Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod

21.12.2022 |  

Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod

Dva „dvoumilionáři“ a tři „milionáři“ přibyli v závěru letošního roku mezi řidiči MHD  v královéhradeckém dopravním podniku.

Ve středu 21. prosince 2022 proběhlo v areálu naší společnosti slavnostní vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod, kdy v jeho rámci další naši řidiči MHD převzali z rukou pana Zdeňka Abrahama - předsedy představenstva společnosti diplom a jednorázovou finanční odměnu za dosažené kilometry bez zaviněné nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny. Akce se uskutečnila opět i za účasti zástupců Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - dopravní inspektorát).

Řidičům poblahopřáli také pan Radek Lajbl, ředitel skupiny péče o klienty - zástupce české pojišťovací makléřské společnost RENOMIA, a.s a pan JUDr. Jiří Jirsa - vedoucí úseku pojištění vozidel Allianz pojišťovny, a. s.

Vyhodnoceni byli:

1.         p. STUDÝNKA Vladimír                                          2 000 000 km             (40r.)

2.         p. TARBAJ Vladimír                                                2 000 000 km             (40r.)

3.         p. BLUDSKÝ Martin                                                1 500 000 km             (30r.)

4.         p. ADÁMEK Roman                                                1 250 000 km             (25r.)

5.         p. WAGNER Pavel                                                   1 250 000 km             (25r.)

6.         pí. BĚHALOVÁ Lenka                                             1 000 000 km             (20r.)

7.         p. ROHAN Jiří                                                          1 000 000 km             (20r.)

8.         p. ČEPREGI Ondřej                                                 1 000 000 km             (20r.)

 

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na komunikacích našeho města. Dosažení takto ujetých kilometrů v dnešním stále náročnějším provozu není jen otázkou osobních kvalit řidiče či štěstí, ale nezbytnou podmínkou je i výborná znalost pravidel silničního provozu, dodržování zásad bezpečné a defenzivní jízdy, pořádný kus řidičského umění, sebeovládání, pozornosti, předvídavosti – jak vyřešit situace, které mohou nastat, šikovnosti, schopnosti rychle a dobře reagovat při neobvyklých či krizových situacích a celkové odolnosti vůči zátěži.

Všem řidičům, kteří mají na kontě tyto kilometry, patří trvale naše velké uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou odpovědností a profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího městského dopravního provozu. Ten je provázen mnohdy bohužel i rostoucím agresivním a nepředvídatelným chováním, bezohledností a neukázněností některých dalších účastníků silničního provozu a to včetně chodců, kteří často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy či základní bezpečnostní pravidla včetně úmyslného nedodržování bezpečné vzdálenosti, záměrného zvyšování rychlosti nebo vybržďování. O to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

S oceněnými řidiči, kteří jsou i příkladem našim služebně mladším řidičům, se veřejnost bude i nadále běžně setkává v našich moderních autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je právem hrdá na to, že má ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou za každého počasí a situace plně spolehnout, kteří tímto způsobem i vytvářejí a reprezentují dobré jméno společnosti a zlepšují i image této náročné profese. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k příkladně bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče našeho podniku. Dámě a všem pánům děkujeme za vzorně odváděnou práci, upřímně k úctyhodným výkonům blahopřejeme, zároveň přejeme mnoho šťastných dojezdů na konečné MHD i do dalších let.