Aktuality

Samoobslužné otevírání dveří vozidel MHD od 1. března 2023

27.2.2023 | S platností od středy 1. března bude v městské hromadné dopravě v Hradci Králové opět zaveden systém samoobslužného otevírání dveří cestujícími. Ti si tak budou otevírat dveře při ná­stupu i výstupu sami, a to viditelně označenými tlačít­ky umístěnými uvnitř i vně trolejbusů, autobusů a elek­trobusů.

Jedná se o systém, se kterým se cestující mohou setkávat v MHD v jiných městech nebo například v železniční dopra­vě. Končí tak opatření zave­dené počátkem března 2020 v době přísných protiepide­mických opatření, kdy dveře vždy otvíral a zavíral řidič. Mezi výhody systému samoobslužného otevírání dveří cestujícími patří zejména vyšší tepelný komfort. Díky tomu, že se nebudou nadbytečně oteví­rat všechny dveře na každé zastávce, nebude se v zimě do vozů dostávat zima zvenku a v letních měsících nebude do klimatizovaných vozů vni­kat tolik horkého vzduchu.

Všechna vozidla vybavená systémem samoobslužného otevírání dveří cestujícími mají příslušná tlačítka uvnitř i vně označena samolepkami s instrukcemi, které pomo­hou cestujícím správně mani­pulovat s ovládáním dveří.

Se znovuzavedením samoobslužného systému ovládání dveří zůstává zachován způsob nástupu do vozidel předními dveřmi, který i nadále platí ve všední dny po 19. hodině a v sobotu, neděli, ve svátky a v dopravně připojených obcích po celý den.

Obsluha dveří cestujícím ve vozidle:

Cestující, který se chystá vystupovat, stiskne po příjezdu vozidla do zastávky tlačítko pro otevření dveří, které je umístěné buď přímo na dveřích, nebo na madle vedle dveří. Po zastavení vozidla a odblokování systému řidičem se dveře automaticky otevřou. Tlačítka budou označena samolepkami s instrukcemi.

Obsluha dveří cestujícím mimo vozidlo:

Cestující, který se chystá nastupovat, vyčká na zastavení vozidla v zastávce a následně stiskne tlačítko umístěné vně vozu – na každých dveřích nebo na boku vozidla vedle dveří – a dveře vozidla se po odblokování systému řidičem automaticky otevřou. Tlačítka budou označena samolepkami s instrukcemi.

 

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.