Aktuality

Informace k elektronickým zastávkovým označníkům

13.3.2023

Vážení cestující,
 
Omlouváme se za momentální stav celkem 19 ks elektronických označníků na vybraných zastávkách MHD, zejména jejich často nefunkční elektronické ukazatele odjezdů nejbližších spojů. Jsme si plně vědomi současné velmi špatné situace, kdy vzhledem ke stáří stávajících elektronických zastávkových označníků máme jako jejich provozovatel dlouhodobě problémy se zajištěním odpovídajících náhradních dílů, dojde-li k jejich poruše nebo poškození. Bohužel jsou některé náhradní díly, které nejsme schopni zajistit, protože se přestaly vyrábět a původní dodavatelská firma již neexistuje – to je problém u starších typů elektronických panelů, které jsou například na zastávkách Muzeum nebo Ulrichovo náměstí, neboť tyto pochází z roku 1997. Nejedná se tedy o zanedbání údržby nebo neřešení poruchových stavů, ale o nemožnost provedení opravy z důvodu absence odpovídajících náhradních dílů.
 
Momentálně však v rámci přípravy nového odbavovacího a informačního systému probíhá výroba 19 ks nových elektronických zastávkových označníků, které by měly být ve spolupráci s dodavatelem zprovozněny v následujících měsících, a jež budou plnohodnotnou náhradou za stávající elektronické zastávkové označníky, jejichž oprava je na základě uvedených skutečností považována za značně nerentabilní. První tyto elektronické zastávkové označníky již byly umístěny na zastávky MHD Zimní stadion během zahájení provozu rekonstruovaného přestupního uzlu „Fortna“. Je však třeba upozornit, že tyto elektronické zastávkové označníky jsou dosud ve zkušebním provozu a nejedná se tedy o jejich finální podobu, kterou řešíme ve spolupráci s dodavatelem, včetně implementace všech funkcionalit, jež budou v plném provozu cestujícím poskytovány.
 
V této situaci žádáme cestující o shovívavost a využití tištěných jízdních řádů, které jsou samozřejmostí na každé zastávce MHD.
 
 
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.