Aktuality

Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod

30.3.2023 |  

Šest řidičů, kteří ujeli 750 000 km, dva řidiči, kteří mají za sebou 500 000 km a pět řidičů, kteří absolvovali 250 000 km, přibylo v závěru letošního roku mezi řidiče hradecké MHD, kteří se přibližují různou měrou k metě milion kilometrů ujetých v Jízdě bez nehod

Ve středu 29. března 2023 proběhlo v zasedací místnosti společnosti vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod, kdy v jeho rámci naši řidiči MHD převzali z rukou pana Zdeňka Abrahama - předsedy představenstva společnosti diplom a jednorázovou finanční odměnu za dosažené kilometry bez zaviněné nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny.

Vyhodnoceni byli pánové:

1. SEDLÁČEK Jaroslav                                                       750 000 km

2. BAŽANT František                                                          750 000 km

3. BROŽ Martin                                                                    750 000 km

4. HUDEČEK Aleš                                                                750 000 km

5. MACHAČKA Tomáš                                                        750 000 km

6. LEV Robert                                                                       750 000 km

7. CAPEK Radomír                                                              500 000 km

8. KOHOUT Ondřej                                                              500 000 km

9. ELBL Jiří                                                                          250 000 km

10. KUTÍK Lubomír                                                              250 000 km

11. VARŠANYI Jan                                                              250 000 km

12. VEBER Ladislav                                                            250 000 km

13. ZDRÁHAL Jaromír                                                        250 000 km

 

 

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na komunikacích našeho města. Dosažení takto ujetých kilometrů v dnešním stále náročnějším provozu není jen otázkou osobních kvalit řidiče či štěstí, ale nezbytnou podmínkou je i výborná znalost pravidel silničního provozu, dodržování zásad bezpečné a defenzivní jízdy, pořádný kus řidičského umění, sebeovládání, pozornosti, předvídavosti – jak vyřešit situace, které mohou nastat, šikovnosti, schopnosti rychle a dobře reagovat při neobvyklých či krizových situacích a celkové odolnosti vůči zátěži.

Všem řidičům, kteří mají na kontě tyto kilometry, patří trvale naše velké uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou odpovědností a profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího městského dopravního provozu. Ten je provázen mnohdy bohužel i rostoucím agresivním, někdy i přímo arogantním a nepředvídatelným chováním, bezohledností a neukázněností některých dalších účastníků silničního provozu a to včetně chodců, kteří často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy či základní bezpečnostní pravidla včetně úmyslného nedodržování bezpečné vzdálenosti, záměrného zvyšování rychlosti nebo vybržďování. O to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

S oceněnými řidiči, kteří jsou i příkladem našim služebně mladším řidičům, se veřejnost bude i nadále běžně setkává v našich moderních autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je právem hrdá na to, že má ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou za každého počasí a situace plně spolehnout, kteří tímto způsobem vytvářejí a reprezentují svoji vysokou profesionalitou dobré jméno společnosti a zlepšují i celkovou image této náročné profese. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k příkladně bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče MHD našeho podniku. Všem pánům děkujeme za vzorně odváděnou práci, upřímně k těmto výkonům blahopřejeme, zároveň přejeme mnoho šťastných dojezdů na konečné MHD i do dalších let.

 

Soubor ke stažení: 

Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod

Foto