Aktuality

Tři „milionáři“ přibyli v závěru letošního roku mezi řidiči MHD v královéhradeckém dopravním podniku

20.12.2023 |  

Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod

Tři „milionáři“ přibyli v závěru letošního roku mezi řidiči MHD v královéhradeckém dopravním podniku.

Ve středu 20. prosince 2023 proběhlo v areálu naší společnosti slavnostní vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod, kdy v jeho rámci další naši řidiči MHD převzali z rukou pana Zdeňka Abrahama - předsedy představenstva společnosti diplom a jednorázovou finanční odměnu za dosažené kilometry bez zaviněné nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny. Za město Hradec Králové poblahopřál a poděkoval řidičům pan ing. Miroslav Hloušek - 1. náměstek primátorky odpovědný za oblast dopravy, ekonomiky a rozpočtu, městských organizací a sportu. Akce se uskutečnila opět i za účasti zástupců Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - dopravní inspektorát).

Řidičům poblahopřáli také pan Radek Lajbl, ředitel skupiny péče o klienty - zástupce české pojišťovací makléřské společnost RENOMIA, a.s a pan JUDr. Jiří Jirsa - vedoucí úseku pojištění vozidel Allianz pojišťovny, a. s.

Vyhodnoceni byli:

p. ELIÁŠ Milan 1 000 000 km (20 r.)
p. KROUPA Jan 1 000 000 km (20 r.)
p. STRÁNSKÝ Oldřich 1 000 000 km (20 r.)

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na komunikacích našeho města. Dosažení takto ujetých kilometrů v dnešním provozu není jen otázkou osobních kvalit řidiče či štěstí, ale nezbytnou podmínkou je i výborná znalost a dodržování pravidel silničního provozu, respektování zásad bezpečné a defenzivní jízdy, pořádný kus řidičského umění, preciznosti, sebeovládání, pozornosti, opatrnosti, obezřetnosti, předvídavosti – jak vyřešit situace, které mohou nastat. Dále samozřejmě šikovnosti, schopnosti rychle a dobře reagovat při nečekaných, krizových nebo přímo mezních a nebezpečných situacích a celkové odolnosti vůči zátěži.

Všem řidičům, kteří mají na kontě tyto kilometry, patří trvale naše velké uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou odpovědností a profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího a stresujícího městského dopravního provozu. Ten je provázen mnohdy bohužel i rostoucími agresivními projevy chování (úmyslné nedodržování bezpečné vzdálenosti, záměrné zvyšování rychlosti nebo vybržďování, problikávání, zdvižený prostředníček či třeba také nadávky – prostě každé úmyslné jednání, jehož cílem je fyzické nebo emoční poškození jiného účastníka silničního provozu), bezohledností, nesoustředěností, přeceňováním svých schopností a neukázněností některých dalších účastníků silničního provozu (a to včetně chodců), kteří často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy či základní bezpečnostní pravidla včetně pozdního nebo špatného dávání znamení o změně směru. O to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

S oceněnými řidiči, kteří jsou i příkladem našim služebně mladším řidičům, se veřejnost bude i nadále běžně setkává v našich moderních autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je právem hrdá na to, že má ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou za každého počasí, problému a situace plně spolehnout, kteří tímto způsobem vytvářejí a reprezentují svoji vysokou profesionalitou v každé situaci dobré jméno společnosti a zlepšují i image této náročné profese.

Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k příkladně bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče v našich barvách. Všem pánům děkujeme za vzorně odváděnou práci, upřímně k úctyhodným výkonům blahopřejeme, zároveň přejeme mnoho šťastných dojezdů na konečné MHD i do dalších let.