Aktuality

V Jízdě bez nehod oceněno 15 řidičů hradecké MHD

28.2.2024 |  

V Jízdě bez nehod oceněno 15 řidičů hradecké MHD

Ve středu 28. února 2024 proběhlo v zasedací místnosti naší společnosti tradiční slavnostní vyhodnocení soutěže Jízda bez nehod, kdy v jeho rámci další naši řidiči MHD převzali z rukou pana ing. Vladimíra Pejřila – dopravně technického ředitele společnosti diplom a jednorázovou finanční odměnu za dosažené kilometry bez zaviněné nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny.

Ocenění převzali tito řidiči:

RICHTEROVÁ Hana                                                      750 000 km        15 let

PÍŠA Martin                                                                  750 000 km        15 let

JILEM Petr                                                                     750 000 km        15 let

SVOBODA Vladimír                                                      750 000 km        15 let

BEJROVÁ Lenka                                                            500 000 km        10 let   

ČERNÝ Václav                                                               500 000 km        10 let

ĎURČO František                                                         500 000 km        10 let

HANUŠ Jaroslav                                                            500 000 km        10 let

JAROŠ Jiří                                                                       500 000 km        10 let 

POŠÍK Vladimír                                                              250 000 km          5 let 

PROKEŠ Stanislav                                                         250 000 km          5 let

SAJFRT Milan                                                                250 000 km          5 let

TOVÁREK Zdeněk                                                         250 000 km          5 let

VANICKÝ Roman                                                          250 000 km          5 let

ZUBR Miroslav                                                              250 000 km          5 let

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na komunikacích našeho města. Dosažení takto ujetých kilometrů v dnešním stále hustějším provozu není jen otázkou osobních kvalit řidiče či štěstí, ale nezbytnou podmínkou je i výborná znalost a dodržování pravidel silničního provozu, respektování zásad bezpečné a defenzivní jízdy, pořádný kus řidičského umění, preciznosti, sebeovládání, pozornosti, opatrnosti, obezřetnosti, ohleduplnosti, předvídavosti – jak vyřešit situace, které mohou nastat. Dále samozřejmě empatie, šikovnosti, schopnosti rychle a dobře a také bezkonfliktně reagovat při nečekaných, krizových nebo přímo mezních a nebezpečných situacích a celkové odolnosti vůči zátěži.

Všem řidičům, kteří mají na svém kontě uvedené kilometry, patří trvale náš velký obdiv a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou odpovědností a profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího a stresujícího dopravního provozu. Ten je provázen mnohdy bohužel i rostoucími agresivními projevy chování (úmyslné nedodržování bezpečné vzdálenosti, záměrné zvyšování rychlosti nebo vybržďování, nenadále „myšky“ z pruhu do pruhu, problikávání, zdvižený prostředníček či třeba také nadávky – prostě každé úmyslné jednání, jehož cílem je fyzické nebo emoční poškození jiného účastníka silničního provozu), bezohledností, nesoustředěností, přeceňováním svých schopností a neukázněností některých dalších účastníků silničního provozu (a to včetně i chodců), kteří často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy či základní bezpečnostní pravidla včetně pozdního nebo špatného dávání znamení o změně směru. O to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

A co „vzkazují“ naši ocenění řidiči dalším účastníkům silničního provozu - řidičům? „Více nás respektujte – jedete většinou sami, my ale vezeme často i víc než sto lidí. A musíme je dovézt bezpečně a včas. A když dáme levý blinkr na zastávce, tak nás prosím pusťte ze zastávky. Děkujeme.“

S oceněnými řidiči, kteří jsou i příkladem našim služebně mladším řidičům, se veřejnost bude i nadále běžně setkávat v našich moderních autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je právem hrdá na to, že má ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou za každého počasí, problému a situace plně spolehnout, kteří tímto způsobem vytvářejí a reprezentují svoji vysokou profesionalitou v každé situaci dobré jméno společnosti a zlepšují i image této náročné profese.

Pevně věříme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k příkladně bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče v našich barvách. Všem pánům děkujeme za vzorně odváděnou práci, upřímně k těmto výkonům blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho dalších šťastných kilometrů a dojezdů na konečné MHD i do dalších let.