Přehled změn v tarifech MHD v jednotlivých městech

22.1.2024

     TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

Přehled změn v tarifech MHD v jednotlivých městech

Praha, 22. ledna 2024

Kompenzace narůstajících nákladů a propady ve výnosech – to jsou hlavní důvody zvyšování cen jízdného v městské hromadné dopravě. U většiny dopravních podniků v ČR se ceny jízdného od 1. ledna 2024 nezměnily.  Některá města, tedy zřizovatelé dopravních podniků, musela od Nového roku tarify jízdného upravit, jinde změny připravují.

„Dopravním podnikům klesl výnos z jízdného o 2 % tím, že došlo ke změně sazby DPH z 10 na 12 %. Dalším důvodem je výrazné navýšení regulované ceny distribuce elektrické energie. Tato věc nás tíží i z jiného důvodu. Všichni se snažíme ekologizovat náš vozový park, jsou na nás kladeny povinné kvóty na nákup bezemisních, tedy elektrických vozidel MHD a na druhou stranu se nám takovými zásahy neustále prodražuje jejich provoz. Nevidíme v tom žádnou logiku,“ říká předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

Sdružení dopravních podniků ČR přináší kompletní přehled změn tarifů jízdného v MHD v 22 dopravních podnicích, které jsou členy sdružení.

 

Brno

Ke změnám v tarifu nedochází.

České Budějovice

Ceny jízdenek se v MHD v Českých Budějovicích nemění. Ve Smluvních přepravních podmínkách dochází ke změně u přirážky k jízdnému – snížená sazba přirážky k jízdnému bude při úhradě do 14 dnů zvýšena z 600 Kč (+ jízdné) na 800 Kč. Nový tarif, platný od 1. ledna 2024, je upravený kvůli zjednodušení některých podmínek, umožnění rozvoje elektronického jízdného a komfortnější využívání předplatních jízdenek.

https://www.dpmcb.cz/o-nas/novinky/od-ledna-bude-platit-novy-tarif-mhd-meni-se-take-smluvni-prepravni-podminky-871.html

Děčín

Dopravní podnik města Děčína nemá od ledna žádné změny v tarifu, všechny proběhly od 1. 9. 2023.

Hradec Králové

V Hradci Králové dojde od března letošního roku k úpravě cenových tarifů jízdného MHD. Ke změně tarifu dojde jen u vybraných položek, například cena jednorázové papírové jízdenky vzroste z 20 na 25 korun, naopak jízdenka u řidiče zůstává na 30 korunách. Nově bude možné také u jednotlivého jízdného využít časovou platnost 10 nebo 60 minut a možnost přestupu. Další změnou bude bezplatné jízdné pro jednu osobu doprovázející dítě do věku šesti let. I nadále pak zůstává MHD zdarma pro děti do šesti let, držitele vybraných průkazů, osoby doprovázející dítě do tří let i psy.

Chomutov-Jirkov

Ke změnám v tarifu nedochází.

Jihlava

Od 1. ledna 2024 platí nový ceník Dopravního podniku města Jihlavy, který přináší cestujícím řadu výhod:

- Senioři nad 75 let mohou jezdit zdarma, pro cestování jim postačí jen občanský průkaz, už si nemusejí vyřizovat Jihlavskou kartu ani roční kupon.

- Pro žáky a studenty až do 26 let jsou jednotlivé jízdy s 50% slevou.

- Dětem do 15 let se snížila cena ročního časového kupónu na 365 Kč (tedy na polovinu).

- Studentům od 15 do 18 let se snížila cena ročního časového kupónu na pouhých 730 Kč (místo původních 1560 Kč).

Další výhodou pro cestující je integrace jihlavské hromadné dopravy (MHD) s Veřejnou dopravou Vysočiny (VDV). Cestující tak nově mohou cestovat s jednou jízdenkou po Kraji Vysočina i v jihlavské MHD. Komfort i možnosti cestování se tak zlepší obyvatelům okrajových částí Jihlavy i cestujícím z okolních obcí a měst do Jihlavy.

Karlovy Vary

Ke změnám v tarifu nedochází. Dopravní podnik Karlovy Vary od 1. 1. 2024 provozuje kromě MHD přímo v Karlových Varech také většinu regionálních linek v rámci Karlovarského kraje.

Liberec-Jablonec

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou kvůli rostoucím nákladům a zvýšení DPH na 12 % upravil ceny jízdného v MHD. Změna cen se týká jednorázových jízdenek i předplatného za kupóny.

Jako základní jízdné je nově nastavena elektronická jízdenka. Základní papírová i elektronická jízdenka pro dospělého stála 24 korun, nově stojí elektronická jízdenka MHD 28 korun a papírová 34 korun.

Bonusem pro cestující je prodloužení času platnosti jízdenky ve všední den. Zatímco vloni mohli občané cestovat na jednu jízdenku maximálně 40 minut, nyní to je celá hodina.

U ročního kupónu je cena upravena na 3 990 Kč (+ 340 Kč), 90denní kupón je nově za 1 600 Kč (+230 Kč), u 30denního kupónu se cena změnila na 660 Kč a u 7denního pak na 250 Kč. Vedle základních slev 50 % pak jsou zavedeny zlevněné roční kupóny á 990 Kč pro skupiny: důchodci, děti, invalidé, pro sociálně slabší skupiny obyvatel a rodiče s kočárkem.

Od roku 2024 se v Liberci zvedla také základní sazba za přirážku k jízdnému MHD za jízdu bez platné jízdenky („jízda načerno“) z 600 na 1 500 korun.

https://www.dpmlj.cz/aktuality/45-aktuality-liberec

Mariánské Lázně

Cena jízdného se nezměnila.

Mladá Boleslav

Ke změnám v tarifu nedochází.

Most-Litvínov

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova změnil tarif k 1. 10. 2023 a nyní již žádné změny v tarifu na dlouhou dobu nechystá. 

Olomouc

Od ledna 2024 budou na MHD v Olomouci (zóna 71 IDSOK) i nadále v platnosti ceny jízdného platné od 1. 9. 2023. Zachován od ledna 2024 je rovněž rozsah poskytovaných slev.

Opava

Městský dopravní podnik Opava upravil tarif od 10.12.2023:

jednotlivé jízdné dražší o 5 Kč (bankovní karta, peněženka)

časové jízdné o 10 %

Ostrava

V Ostravě došlo od 10. prosince 2023 k úpravě cen krátkodobých i dlouhodobých jízdenek. Nově byla zavedena 10minutová nepřestupní krátkodobá jízdenka.

Cena krátkodobé nezlevněné přestupní jízdenky vzrostla z 25 korun na 30 korun, nově je ale umožněn bezplatný přestup místo původních 45 minut až na 60 minut. 10minutová nepřestupní krátkodobá jízdenka v nezlevněné variantě je za cenu 23 korun. Pro aktivaci této jízdenky musí cestující „pípnout“ kartou nejen při nástupu, ale i při výstupu z vozidla MHD. Cena dlouhodobých jízdenek vzrostla v průměru o 10 procent.

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/novinky/7852-zmena-tarifu-od-10-12-2023.html

Pardubice

V Pardubicích se v prvním čtvrtletí roku 2024 ceny jízdného zvyšovat nebudou, tarif se ale změní od 1. dubna. Zvýší se cena za jednotlivé jízdné, jízdné doplňkové u řidiče a časové 7 a 14denní. Ceny časových jízdenek od 30 dní a delších se nemění vůbec, ať občanské, žákovské, studentské nebo seniorské.

Plzeň

Plzeňské městské dopravní podniky upravily od 1. ledna 2024 tarif následovně:

  • navýšení ceny jednotlivých jízdenek o 16 - 20 %
  • navýšení ceny předplatných jízdenek o cca 7,5 %
  • navýšení přirážky k jízdnému - pokuta placená na místě 800 Kč (dříve 500 Kč), do 15 kalendářních dnů 1 200 Kč (dříve 1 000 Kč), od 16. kalendářního dne zůstává 1 500 Kč
  • nově je zakázána přeprava jízdních kol a koloběžek na elektrický pohon
  • nově je povolena přeprava běžných jízdních kol a koloběžek i v pracovní dny (doposud to bylo možné jen o víkendech) tam, kde to dovoluje jízdní řád. Pro pilotní otestování byla vybrána tramvajová linka 1.

Nové ceny https://www.pmdp.cz/o-nas/aktualne/doc/zmeny-v-tarifu-od-roku-2024-3812/newsitem.htm

Novinky v SPP https://www.pmdp.cz/o-nas/aktualne/doc/aktualizace-smluvnich-prepravnich-podminek-od-1-1-2024-3867/newsitem.htm

Praha

V tarifu Pražské integrované dopravy ke změnám nedochází. 

Tábor (dopravce Commet Plus)

Ke změnám v tarifu nedochází.

Teplice (Arriva)

Od nového roku přebírá MHD v Teplicích nový dopravce Městská doprava Teplice p. o. (není členem SDP ČR)

https://www.mdteplice.cz/component/content/article/zmeny-provozu-mhd-teplice-od-1-1-2024?catid=2&Itemid=101

DSÚK

Ke změnám v tarifu nedochází.

Ústí nad Labem

Ke změnám v tarifu v Dopravním podniku města Ústí nad Labem nedochází.

Zlín-Otrokovice

Ve Zlíně a Otrokovicích od 1. 1. 2024 žádné tarifní změny nejsou.

 

 

Kontakt pro média:

Linda Hailichová

tisková mluvčí SDP ČR

media@sdp-cr.cz

+ 420 603 881 018

www.sdp-cr.cz

Sdružení dopravních podniků ČR je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v ČR. Sdružuje 22 provozovatelů městské hromadné dopravy v největších městech ČR. Ti provozují autobusovou dopravu, dále 7 tramvajových a 14 trolejbusových systémů a jeden systém metra. Na území obsluhovaném touto dopravou žijí téměř čtyři miliony obyvatel. Členské dopravní podniky ujedou ročně přes 320 milionů vozových kilometrů a přepraví téměř 1,8 miliardy cestujících.