Změna tarifů jízdného MHD ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

7.2.2024

 

Od 1. března letošního roku dojde k úpravě cenových tarifů jízdného MHD v Hradci Králové.

Změnu tarifů pro celou síť MHD projednala Rada města Hradec Králové v úterý 16. ledna 2024.

Ke změně tarifu dojde u vybraných položek, například cena jednorázové nepřestupní papírové jízdenky vzroste z 20 na 25 korun, přestupní jízdenka koupená prostřednictvím SMS zprávy zdraží z 25 na 30 korun, naopak jízdenka zakoupená přímo u řidiče zůstává na 30 korunách, ale prodlužuje se její platnost na 60 minut.

Bonusem změn je skutečnost, že nově bude možné také u jednotlivého jízdného využít časovou platnost 10 nebo 60 minut a možnost přestupu, jelikož kromě papírových jednorázových jízdenek a jízdenky na noční lince jsou veškeré ostatní jízdenky časové. Zde jednotlivá jízda placená čipovou městskou kartou nebo bankovní kartou změní svoji podobu na časovou 60 minutovou.

Další změnou bude bezplatné jízdné pro jednu osobu doprovázející dítě do věku šesti let (dříve do 3 let) – věk dítěte je nutné prokázat na místě průkazkou zdravotní pojišťovny, z občanského průkazu rodiče, cestovním pasem nebo rodným listem dítěte.

I nadále pak zůstává hradecká MHD zdarma pro děti do šesti let, držitele průkazu ZTP, ZTP/P včetně průvodce,  průkazu PTP a KPV, kočárek s dítětem, jízdní kola i psy. Bezplatná přeprava je možná i na úseku mezi zastávkami Terminál HD a Hlavní nádraží ČD.

Sortiment předplatných časových jízdenek je nyní přehlednější, v nabídce jsou jízdenky měsíční, tříměsíční, pololetní a roční a všechny jsou platné pro celou síť MHD. Jízdenky pouze pro tarifní pásmo město Hradec Králové již nejsou. Proti předchozím časovým jízdenkám pro obě tarifní pásma dochází ke zlevnění.

V aplikaci HopOn pak není již v nabídce jednotlivé jízdné.

K poslední úpravě tarifů hradecké veřejné dopravy došlo v září 2016. „O změnách tarifů jízdného MHD se diskutovalo již delší dobu, nyní ale s ohledem na inflaci a snahu stabilizovat dotaci města dopravnímu podniku jsme se rozhodli přistoupit k úpravě ceníku. Potřebujeme i nadále zachovat objem přepravy a přitom se nadále snažit o její modernizaci,“ uvádí 1. náměstek primátorky odpovědný za oblast dopravy, ekonomiky a rozpočtu, městských organizací a sportu Miroslav Hloušek.

Hradecký dopravní podnik patří ve své kategorii mezi nejlépe hodnocené v republice jednak z pohledu kvality a rozsahu služeb, ale především vzhledem k podílu ekologického provozu svého moderního vozového parku MHD, který s sebou nese čistší životní prostředí ve městě. Polovinu spojů totiž zajistí elektrobusy nebo trolejbusy. „Právě i nárůst ceny elektrické energie během posledních let významně zasáhl do výdajové části našeho rozpočtu, nafta zdražila zhruba o třetinu. Pokud k tomu připočteme nárůst mezd a cen dalších služeb, je úprava ceny jízdného MHD po sedmi letech nevyhnutelná a zcela logická,“ říká ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham.

Nařízení města Hradec Králové č. 2/2024 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích – viz https://www.dpmhk.cz/5/Jizdne/  - Ke stažení: (Úplný tarif - platnost od 1.3.2024) - bude zde uveřejněno následně.

Nové ceny jízdného pro celou síť MHD v Hradci Králové platné od 1. 3. 2024

Jednotlivé časové jízdné pro celou síť MHD v Hradci Králové

Papírové jízdenky

Cena

 Jednotlivé jízdné základní nepřestupní

25,- Kč

 Jednotlivé jízdné zlevněné nepřestupní

14,- Kč

                                      Prodej u řidiče v hotovosti

Cena

 Jízdné základní na 60 minut (1)

30,- Kč

 Jízdné zlevněné na 60 minut

15,- Kč

 24hodinové

100,- Kč

Elektronické jízdné (bankovní nebo čipová karta, hodinky, mobilní telefon)

Cena

 Jízdné základní na 60 minut

25,- Kč

 Jízdné zlevněné na 60 minut

14,- Kč

 Jízdné základní na 10 minut

14,- Kč

 Jízdné zlevněné na 10 minut

  7,- Kč

 SMS základní na 60 minut (2)

30,- Kč

 SMS zlevněná na 60 minut (2)

15,- Kč

 SMS 24hodinové

100,- Kč

 Jízdné na nočních linkách (3)

30,- Kč

 
 1. Při nákupu jízdenky o víkendu a svátku je platná pro jednu osobu dospělou a až dvě děti věku do 15 let.
 2. Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.
 3. Jízdné lze platit i v hotovosti. Jízdné na nočních linkách neplatí držitelé základních předplatných časových jízdenek.

 

Jízdenka s časovou platností opravňuje k jízdě jen v době její platnosti.

 

Předplatné časové jízdné pro celou síť MHD v Hradci Králové

Průběžné s volbou počátku data platnosti

 – přiřazené k identifikátorům nebo aplikace HOPON dle profilu

Cena

 24hodinové

  100,- Kč

 Měsíční přenosné

720,- Kč

 Měsíční základní

530,- Kč

 Měsíční zlevněné

265,- Kč

 3měsíční základní

1 420,- Kč

 3měsíční zlevněné

710,- Kč

 Pololetní základní

2 150,- Kč

 Pololetní zlevněné

1 075,- Kč

 Roční základní

4 070,- Kč

 Roční zlevněné

2 035,- Kč

 Roční senior nad 70 let

100,- Kč

 Roční pro držitele ocenění ČČK Zlatý kříž 3. třídy

850,- Kč

Kalendářní

Cena

 12měsíční školní ŽÁK – 6-15 let (1. 9. - 31. 8. následujícího roku)

1 550,- Kč

 12měsíční školní STUDENT – 15-26 let (1.9. - 31. 8. následujícího roku)

1 950,- Kč

 Roční služební pro Magistrát (platí v pracovních dnech 6:00-18:00h)

2 370,- Kč

 Roční pro občany s invaliditou 3. stupně

2 035,- Kč

 Roční pro zaměstnance DPmHK, a.s.

   350,- Kč

 

Zlevněné jízdné

Zlevněné jednotlivé jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní docházku ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku. Zlevněné předplatné časové jízdné dle článku 4 se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26 let. Dále seniorům nad 65 let. Nárok STUDENTA se prokazuje dokladem o studiu. Nárok získání zlevněné jízdenky pro držitele ocenění Českého červeného kříže Zlatý kříž 3. třídy prokazuje žadatel diplomem nebo průkazkou na předprodejním místě. Nárok získání zlevněné jízdenky pro občany s invaliditou 3. stupně prokazuje žadatel potvrzením z České správy sociálního zabezpečení.


 Bezplatná přeprava

   Bezplatně se přepravují:

 • děti do šesti let
 • držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce
 • držitelé průkazu „PTP“, „KPV“
 • zavazadla, dětské kočárky s dítětem
 • jedna osoba doprovázející dítě do šesti let věku (věk dítěte je prokazován průkazem zdravotní pojišťovny, občanským průkazem rodiče, rodným listem nebo cestovním pasem)
 • psi
 • jízdní kola
 • cestující v úseku mezi zastávkami Terminál HD a Hlavní nádraží
 • příslušníci Městské policie a Policie ČR ve službě (prokazuje se služebním odznakem nebo služebním průkazem MP)