Chceme stavby tramvajových tratí bez průtahů, shodli se zástupci dopravních podniků

22.3.2024

 

     TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

Chceme stavby tramvajových tratí bez průtahů, shodli se zástupci dopravních podniků

Praha, 22. března 2024

 

Jak nastavit efektivní komunikaci, aby povolování staveb bylo bez zbytečných administrativních průtahů? O tom jednali zástupci dopravních podniků s ředitelem Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), pod nějž od 1. ledna 2024 spadá agenda povolování a zprovozňování staveb tramvajových tratí.

Zasedání odborné skupiny Tramvajové tratě, která působí při Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), se konalo ve dnech 20. a 21. března v Olomouci. Jedním z hlavních témat zasedání byla aplikace novely stavebního zákona na povolování a zprovozňování staveb tramvajových tratí. Cílem setkání bylo osvětlit novou pozici DESÚ ve vztahu k provozování tramvajových tratí tak, aby dopad legislativních změn pro provozování tramvají byl pozitivní.

„Jsem rád, že jsem měl možnost prezentovat v rámci Sdružení dopravních podniků aktuální změny v legislativě. Nejčastěji na náš úřad přichází dotazy týkající se stavebních řízení, která byla zahájena už minulý rok, nyní probíhají a my je přebíráme. Věřím, že se mi podařilo rozptýlit počáteční obavy a jsem rád, že budeme i nadále pracovat na nastavení obousměrně efektivní komunikace,“ uvedl ředitel DESÚ Martin Kozák.

Dopravní a energetický stavební úřad vznikl k 1. červenci 2023 novelou stavebního zákona. DESÚ má tři pobočky, konkrétně v Praze, Plzni a Olomouci. Povolování staveb tramvajových tratí spadalo původně pod Drážní úřad. Ten i nadále zůstává a zajišťuje dohled nad provozem drah a drážní infrastruktury.

„Jsme rádi, že nový úřad vnímá naši snahu o zrychlení řízení ke zkušebním provozům drah, kde občas došlo ke zpožděním z důvodu průběhu administrativních procesů. Cílem nás všech je, aby byla infrastruktura co nejrychleji po dokončení předána k užívání veřejnosti a nedocházelo
k tomu, že je hotová například nová tramvajová trať a 14 dnů se čeká, než tam může být spuštěn provoz,“
shrnul tajemník odborné skupiny Tramvajové tratě Martin Chovanec, který je zároveň ředitelem technického úseku v Dopravním podniku Ostrava.

Odborníky na tramvajové tratě hostil Dopravní podnik města Olomouce. V rámci SDP ČR pracuje deset odborných skupin, ve kterých se dvakrát ročně schází odborníci ze všech dopravních podniků a řeší spolu aktuální témata dané oblasti. Inspirují se, vyměňují si zkušenosti, kontakty nebo své zkušenosti s dodavateli.

 

 

 

Kontakt pro média:

Linda Hailichová

tisková mluvčí SDP ČR

media@sdp-cr.cz

+420 603 881 018

www.sdp-cr.cz

Sdružení dopravních podniků ČR je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v ČR. Sdružuje 22 provozovatelů městské hromadné dopravy v největších městech ČR. Ti provozují autobusovou dopravu, dále 7 tramvajových a 14 trolejbusových systémů a jeden systém metra. Na území obsluhovaném touto dopravou žijí téměř čtyři miliony obyvatel. Členské dopravní podniky ujedou ročně přes 320 milionů vozových kilometrů a přepraví téměř 1,8 miliardy cestujících.