OMEZENÍ PROVOZU MHD v Hradci Králové od středy 26.1.2022

24.1.2022

Aktuálně - k dnešnímu dni - je provoz MHD v Hradci Králové organizován dle platných jízdních řádů a nedochází k žádnému omezení spojů.

DPmHK dosud využíval a využívá všechny dostupné personální rezervy, které jsou v jeho silách, aby nedošlo k dopadům na naše cestující a k omezení MHD, jako je např. navýšení přesčasů či využívání zaměstnanců pracujících na dohodu, stahování řidičů z dovolených a za volanty vozů MHD šel každý zaměstnanec, který má k tomu příslušné oprávnění a nechyběl citelně ve své pracovní pozici (především technickohospodářští pracovníci či pracovníci našich dílen). 

Vzhledem k mimořádné stávající situaci, kdy dochází – shodně jak je tomu v celé společnosti - k rychlému šíření nové varianty koronaviru omikron a obecně vyšší nemocnosti (karanténa či isolace) i v řadách našich řidičů MHD, kdy aktuálně je z 220 řidičů na hlavní pracovní poměr nemocných 30 řidičů a z toho je 10 v karanténě či izolaci, bylo ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové rozhodnuto o přechodu provozu městské hromadné dopravy v Hradci Králové počínaje středou 26. 1. 2022 až do odvolání na režim podle „prázdninového“ jízdního řádu, tzn. dle jízdního řádu v druhém sloupci s názvem: „Pracovní den – omezení dopravy MHD“

Pro zajištění dopravy dětí do škol zůstanou ve dnech školního vyučování v provozu všechny školní a některé výpomocné spoje, zároveň také zůstávají v provozu linky č. 6, 20, 26 a spoj linky č. 11 v 7:15 z Bělče.

Linka č. 27 bude v ranních a dopoledních hodinách posílena mimo jízdní řád o několik spojů. Odjezdy těchto spojů je možné dohledat v aplikaci JŘM nebo ve vyhledávači spojení na našich webových stránkách.

Přechod na prázdninové jízdní řády nám v praxi také dává ještě i další prostor a čas pro důkladnou a intenzivní očistu a dezinfekci vozů MHD.

I přes všechna nastavená opatření nelze vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z dalších pozitivních záchytů v rámci povinného testování řidičů MHD při jejich příchodu na pracoviště.

DPmHK je jedním z posledních dopravních podniků ČR, který musel k tomuto provoznímu kroku také přistoupit.

Připomínáme, že cestování ve vozech MHD v Hradci Králové je aktuálně stále možné pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační činnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Pro případné aktuální informace prosíme občany města a jeho okolí využívající naše služby, aby sledovali naše webové stránky (www.dpmhk.cz), kde v případě omezení spojů na vybraných linkách MHD budou uvedeny konkrétní informace.

Vážení cestující, za případné problémy a komplikace z těchto důvodů se Vám omlouváme a děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

V případě nejasností se můžete pro informaci obrátit na dispečink provozu MHD na telefonní linku +420 495 546 095.

Váš Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.