Jízdenky v hradecké MHD koupíte bezkontaktní platební kartou

11.5.2016

Jízdenky v hradecké MHD koupíte bezkontaktní platební kartou.

Moderní elektronické systémy ovlivňují veřejnou dopravu – elektronizace ovládá MHD

Dopravní podnik města Hradce Králové se nebojí inovací a po loňském úspěšném spuštění internetového dobíjení Městské karty nyní zavedl po nezbytném testovacím provozu možnost platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami přímo v prostředcích MHD. Ještě v letošním roce chce DP přijít i s další novinkou - s nákupem jízdenek pomocí aplikace v chytrém mobilu.

Ke stávajícím možnostem odbavování cestujících v hradecké MHD přibyl 10. května ve spolupráci se společnostmi EM TEST ČR spol. s r.o. a ČSOB projekt, který umožňuje přímo ve vozidlech na noční lince zaplatit jízdenku i za pomocí běžné bezkontaktní bankovní karty.

Bezkontaktní odbavování v MHD založené na bankovních kartách je dalším z řady chytrých řešení zlepšujících kvalitu života ve městech.

Platba je možná jakoukoliv kartou vydanou Master Card či VISA (bez ohledu na to která banka ji vydala), která umožňuje (bez zadávání PIN) bezkontaktní mikroplatby (karty jsou označeny specifickým symbolem

Princip je snadný a rychlý. Cestující, který chce provést úhradu jízdenky bezkontaktní bankovní kartou, požádá řidiče o prodej jízdenky. Nápisem „Přiložte prosím svoji kartu!“ na nově nainstalovaném zařízení  -  čtečce umístěné přímo uvnitř vozu MHD (v přední části u řidiče) - viz obrázek -  je vyzván k přiložení karty, kdy mu je zde rovněž zobrazena placená částka. Poté – nejpozději do 30 vteřin od zobrazení pokynu - musí cestující svoji bankovní kartu ke čtečce přiložit (na vzdálenost cca dvou cm) a tím uhradí svůj cestovní doklad - jednotlivé jízdné (stejně tak jako platí v obchodě za nákup) a během několika sekund mu je řidičem vytištěn jízdní doklad, který si odebere a kterým se pak prokazuje případné přepravní kontrole.  

Pokud cestující přiloží kartu, která není akceptována, čtečka ho vyzve k použití jiné karty (o tomto je informován i řidič na displeji palubního počítače).

Pokud není bankovní karta ke čtečce přiložena do 30 vteřin, vrátí se čtečka do výchozího stavu (řidič je o tom opět palubním počítačem informován) a je nutné celý proces nákupu zopakovat.

S využitím bezkontaktní karty je možné zakoupit jízdenku i pro spolucestující, např. rodinné příslušníky.

Dopravnímu podniku pak bude následně platba přičtena na účet po zpracování příslušným bankovním ústavem.

Každé vozidlo bude vybaveno jedním bezkontaktním platebním terminálem (jinak řečeno validátorem), umožňujícím akceptaci bezkontaktních bankovních karet – funkce tohoto terminálu mohou být v budoucnosti dále rozšiřovány či měněny.

Validátory jsou (od začátku března, kdy probíhal zkušební provoz) umístěny zatím v pěti vozidlech MHD – autobusech nasazovaných především na nočních linkách.

 

U řidiče je možno prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty uhradit dva typy jízdného:

1. jednotlivé základní pro obě pásma za 20 Kč (na denních službách, jízdenka platí 45 případně 60 minut, tak jako jízdenka za hotové nebo SMS jízdenka),

2. jednotlivé základní noční za 20 Kč (na nočních službách, jízdenka platí pouze pro spoj, ve kterém byla vydána).

Systém je plně srovnatelný s moderními dopravními řešeními, s kterými se můžete setkat v zahraničí.

Akceptování bezkontaktních bankovních karet ve všech vozidlech MHD společnost zavede s obnovou odbavovacího systému, který je plánován na rok 2017 v souvislosti se sjednocením technické platformy s linkovými dopravci a ČD hradecko-pardubické aglomerace.

Současné odbavovací systémy v hradecké MHD (Městská karta či mobilní jízdenka), resp. jejich doplnění o další spolehlivý druh elektronického odbavení, vytvářejí jednoznačně podmínky pro přechod na celkový systém odbavení, který by v dohledné době mohl umožnit splnit záměr DP úplně nahradit papírové jízdenky z předprodejů, které aktuálně tvoří už asi jen 10% jízdného.

 Osvědčený doplňkový způsob úhrady jednotlivých jízdenek přímo u řidiče ve vozidle bude samozřejmě plně dál pokračovat.

„Naší snahou je neustále přinášet cestujícím nové služby, které jim zvýší komfort a pohodlí při používání městské hromadné dopravy. Cestující již nechtějí řešit, zda právě mají drobné mince či hotovost obecně na nákup papírových lístků v trafice nebo u řidiče či se zdržovat v nějaké frontě na jejich nákup, ale stále častěji vyhledávají možnosti platit kartou i malé částky a tak i jízdné v MHD mají snahu uhradit rychle a jednoduše.

Samozřejmostí bylo již zavedení SMS jízdenek, které jsou cestujícími velmi využívané. Každý měsíc od jejich zavedení u nás v lednu 2012 dochází k nárůstům prodejů oproti shodnému měsíci předešlého roku.

Odbavovací systém pro bezkontaktní platební karty rozšiřuje pro cestující možnost úhrady jízdného, a je tak dalším pokračováním trendu zavádění moderních technologií v oblasti městské hromadné dopravy.

V letošním roce přijdeme s další novinkou nákupu jízdenek, a to pomocí aplikace v chytrém mobilu, kterou připravujeme s izraelskou společností.

 Čím více pohodlnější MHD bude - a bezkontaktní platba a platba pomocí aplikace ve smartphonu jsou věci, které ji pohodlnější činí - tím více osob ji bude využívat“ uvedl předseda představenstva dopravního podniku ing. Miloslav Kulich.

Toto řešení je ideální a výhodné i pro zahraniční turisty - návštěvníky našeho města, kteří nemusí kvůli platbě jízdenky směňovat peníze či osoby, které jezdí nepravidelně.

Trvalou vysokou úroveň spokojenosti cestujících s nabídkou elektronického jízdného prokázaly i výsledky posledního Průzkumu spokojenosti se službami MHD v Hradci Králové z listopadu 2015, kdy čipovou městskou kartou používá v našem městě 80% cestujících v MHD a toto kriterium mělo i nejvyšší míru spokojenosti vůbec.

Každá forma bezhotovostní platby jízdného znamená navíc i úsporu nákladů pro DP, především pak snížení objemu tržeb v hotovosti, resp. omezí práci s hotovostí včetně jejího počítání a ukládání, která je relativně náročná a nikdy ne zcela bezpečná (riziko krádeže atd.). Ušetří se i na tisku jízdenek, jejich distribuci a na provizích externím prodejcům.

Bezkontaktní forma placení je moderní, inovativní, jednoduchý, rychlý, bezpečný a zejména uživatelsky příjemný způsob placení. Funkci bezkontaktní ch plateb již v ČR nabízí už sedm karet z deseti, kdy před rokem to bylo šest z deseti. Bezkontaktně lze platit u ve více než třech pětinách obchodů z těch, které karty akceptují.  V roce 2015 tak Češi uhradili 63% z celkového počtu 580 milionů plateb kartou.

„Bezkontaktní veřejná hromadná doprava“ má i proto velmi významný potenciál.

V každém našem dopravním prostředku samozřejmě zůstává i nadále současný označovač jízdenek a další odbavovací zařízení.