Od září 2016 v MHD podle nového tarifu

18.5.2016

Od září 2016 v MHD podle nového tarifu.

Cestující v královéhradecké městské hromadné dopravě budou od 1. září 2016 jezdit podle nového tarifu. Návrh schválila 17. května rada města. Změny tarifu MHD byly plošně naposledy prováděny k 1. září 2011, další změny k 1. únoru 2014 pak byly provedeny a to pouze u jízdenek pro jednotlivou jízdu.

Kromě navýšení cen některých typů jízdného dojde u určitých skupin k jejich zvýhodnění.

To zaznamenají zejména senioři, jimž cena klesla z 500 korun za rok na 100 korun. Zároveň se ruší měsíční a čtvrtletní seniorské jízdné. Nárok na roční seniorskou jízdenku je od dosažení věku 70 let (rozhodující je datum narození). Dosavadní zakoupené časové jízdenky seniorů budou platit do vypršení termínu platnosti (nebude možné alikvotní část ze současné roční jízdenky, tj. od září do prosince, vracet).

Desetiměsíční jízdenka pro studenty se při zachování ceny mění na dvanáctiměsíční.

Zdarma nově pojede i jedna osoba jako doprovod kočárku s dítětem do tří let a bez poplatku pojede v MHD i pes.

S výhodou pojede také rodič se dvěma dětmi do 15 let v sobotu, neděli a svátek, kdy mohou cestovat společně na jeden jízdní doklad, který zakoupí u řidiče.

Bezplatně se i nadále přepravují děti do dovršení šesti let, držitelé průkazu „ZTP“  a  „ZTP/P“ včetně průvodce a vodícího psa, držitelé průkazů svazu Pomocných technických praporů, Konfederace politických vězňů, členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské, zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.“

Přehled jízdného platného od 1. září 2016 najdete v tabulce viz. Soubory ke stažení.

Podrobně bude k dispozici na www.dpmhk.cz.

Dopravní podnik disponuje jedním z nejmodernějších vozových parků v ČR včetně jeho 100% nízkopodlažnosti a hustou sítí zastávek, v nichž je 403 označníků – z toho elektronických 19 a 222 čekáren.

Společnost plánuje také rozšířit počet elektrobusů - přihlašuje proto v rámci dotací z evropských fondů projekt na pořízení dalších 20 elektrobusů s cílem nahradit v průběhu několika let těmito vozidly, v rámci plánované obnovy vozového parku, některé dosluhující autobusy.

Po stránce odbavování cestujících zavedl v loňském roce internetové dobíjení městských karet a letos platbu jízdného pomocí bezkontaktní platební karty. Do budoucnosti se bude zaměřovat především na využití mobilních aplikací, kdy s cílem uvedení do rutinního provozu v létě letošního roku aktuálně připravuje projekt s izraelskou společností.

 
Soubory ke stažení: