Příprava nového jízdního řádu v hradecké MHD je ve finále

27.5.2016

Příprava nového jízdního řádu v hradecké MHD je ve finále

Spolu s blížícím se ukončením rekonstrukce křižovatky Koruna, která přinesla řadu zásadních změn v městské hromadné dopravě, se Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. připravuje na navrácení provozu zpět do původního režimu a to je mimo jiné i důvod proč už letošní letní prázdniny přinesou do královéhradecké MHD nový jízdní řád městské hromadné dopravy.

Nový jízdní řád nepřináší žádné větší změny - po stránce linek rozsah dopravy zůstane zachován a obsahuje pouze dílčí drobné úpravy vyvolané jednotlivými požadavky Komisí místních samospráv - a v platnost vstoupí v pondělí 1. srpna 2016.

S cílem poskytnout veřejnosti možnost seznámit se s novým jízdním řádem ještě před zahájením jeho platnosti a zjistit zpětnou vazbu zveřejňuje Dopravní podnik nový jízdní řád na svých internetových stránkách. Případné zásadní podněty se tak budou moci ještě do konečné verze zapracovat.

Požadavky na změny v jízdním řádu dopravní podnik shromažduje již od počátku letošního roku. Kromě zohlednění různých dopravních omezení zjišťoval dopravní podnik s půlročním předstihem prostřednictvím komisí místních samospráv i potřeby jednotlivých městských částí. 

„Při zařazování změn jsme zapracovávali také připomínky dopravně připojených obcí. V úvahu byly brány i nejdůležitější a nejčastější připomínky a náměty cestujících získané z různých zdrojů včetně sociálních sítí od poslední větší změny jízdního řádu 29. srpna 2015. Další poznatky přinášeli přímo z terénu i řidiči a dispečeři MHD a pracovnice zákaznických center - zdrojem pro úpravu jízdního řádu jsou také výsledky anket a průzkumů, které si dopravní podnik zajišťuje a to jak interně, tak externě. Informace, které vyplývají z našeho tradičního ročního dopravního průzkumu spokojenosti se službami MHD, jsou vždy také velmi cenné,“ sděluje vedoucí marketingu DP František Meduna.

Pro zjištění odezvy veřejnosti, zveřejňuje dopravní podnik návrh budoucího jízdního řád v elektronické podobě na titulní straně našich webových stránek - www.dpmhk.cz. Údaje nového jízdního řádu zájemci zjistí po vložení konkrétního data po 1. srpnu 2016. „Zásadní podněty, které očekáváme nejpozději do 20. června, pak do nového jízdního řádu ještě případně zapracujeme,“ vyzývá veřejnost ke spolupráci František Meduna.

Postup vyhledávání nového jízdního řádu

V prohlížeči jízdních řádů na titulní straně www.dpmhk.cz po zadání data 1. 8. 2016 a po zvolení volby vlevo dole JŘ – komplexní se zobrazí jízdní řád vybrané linky, směru a zastávky ve  stejné úpravě jako na zastávce MHD. V prvním sloupečku jsou zobrazeny odjezdy v pracovní den, ve druhém sloupci v pracovní den omezení dopravy (školní prázdniny), ve třetím sloupečku odjezdy v sobotu a ve čtvrtém neděle a svátek.

Při zvolení volby vpravo dole JŘ – denní se zobrazí jízdní řád pro zvolený den. Po zvolení data 1. 8. 2016 se zobrazí jízdní řád v pracovní den omezení dopravy (školní prázdniny), po zvolení data 6. 8. 2016 jízdní řád v sobotu, po zvolení data 7. 8. 2016 uvidí zájemci jízdní řád v neděli a po zvolení data 5. 9. 2016 je k nahlédnutí jízdní řád v pracovní den.

Pro své připomínky využijte prosím kontakty.