Od 1. září 2016 v MHD podle nového tarifu

25.8.2016

Od 1. září 2016 v MHD podle nového tarifu.

Cestující v hradecké městské hromadné dopravě budou od 1. září 2016 jezdit podle nového tarifu. Tarif vydala nařízením č. 2/2016  ze dne 14. června Rada města Hradec Králové. Změny tarifu hradecké MHD byly plošně naposledy prováděny k 1. září 2011, další změny k 1. únoru 2014 pak byly provedeny pouze u papírových základních jízdenek a jízdenek zakoupených u řidiče pro jednotlivou jízdu.

Kromě navýšení cen některých typů jízdného (například jednotlivé jízdné – papírová jízdenka, jízdné hrazené z elektronické peněženky, jízdenka u řidiče a sms jízdenka) dojde u určitých skupin k jejich zvýhodnění.

To zaznamenají zejména senioři nad 70 let, jimž cena významně klesla a to z 500 korun za rok na 100 korun. Zároveň se ruší měsíční a čtvrtletní seniorské jízdné. Nárok na roční seniorskou jízdenku je od dosažení věku 70 let (rozhodující je datum narození). Dosavadní zakoupené časové jízdenky seniorů budou platit do vypršení termínu platnosti (nebude možné alikvotní část ze současné roční jízdenky, tj. od září do prosince, vracet).

Zdarma nově pojede i jedna osoba doprovázející dítě do tří let věku - věk dítěte je nutné prokázat na místě průkazem zdravotní pojišťovny, z občanského průkazu rodiče, cestovním pasem nebo rodným listem. Toto pravidlo se vztahuje vždy pouze na jednu doprovázející osobu.

Bez poplatku bude i přepravován v MHD pes. ***

Desetiměsíční jízdenka pro žáky a studenty se při zachování původní ceny mění na dvanáctiměsíční (ta bude mít každý rok platnost od 1. září do 31. srpna následujícího roku).

S novým tarifem (tzn. od 1. 9. 2016) budou všechny časové jízdenky s klouzavým počátkem platnosti. Jediná výjimka bude již zmíněná školní jízdenka na 12 měsíců.

Dříve byla pevná roční platnost pro jízdenky: roční senior nad 70 let a držitelů ocenění Zlatý kříž 3. třídy Českého červeného kříže - dříve Janského plaketa (od 1.1. do 31.12.) a školní 10M (od 1.9. do 30.6.).

S výhodou pojede také jedna dospělá osoba (starší 15 let) se dvěma dětmi do 15 let v sobotu, neděli a svátek, kdy mohou cestovat společně na jeden jízdní doklad zakoupený u řidiče („rodinnou jízdenku“) v hodnotě 25 korun. Jízdenka je přestupní v celé síti MHD (město i dopravně připojené obce) s platností 60 minut od jejího nákupu.

Zlevněné jednotlivé i předplatné časové jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní docházku ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku. Zlevněné předplatné časové jízdné se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26 let. Nárok se prokazuje dokladem o studiu. Nárok získání zlevněné jízdenky pro držitele ocenění Českého červeného kříže Zlatý kříž 3. třídy prokazuje žadatel diplomem nebo průkazkou na předprodejním místě (zákaznickém centru).

Bezplatně se i nadále přepravují děti do dovršení šesti let, držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce, držitelé průkazů svazu Pomocných technických praporů, Konfederace politických vězňů, členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské, zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.“

Zůstává také zdarma přeprava mezi zastávkami Terminál HD a Hlavní nádraží ČD.

Cestující, kteří mají ještě k dispozici papírové jízdenky starší nebo v jiné nominální hodnotě, je mohou od 1. září 2016 použít, pokud bude jejich hodnota odpovídat novým cenám jízdného, k tomu si podle potřeby mohou v předprodeji či zákaznickém centru dokoupit doplatkové jízdenky.

Podrobný úplný Ceník jízdného městské hromadné dopravy v Hradci Králové a dopravně připojených obcí od 1. září 2016 je k dispozici na http://www.dpmhk.cz/5/jizdne

Od 25. července je také v obvyklých prodejních místech Knižní jízdní řád platný od 1. srpna 2016, kde je také i uveřejněn výňatek z nového Tarifu MHD a další informace o organizaci provozu MHD ve městě a připojených obcích.

Pokud máte zájem o aktuální informace o připravovaných novinkách v MHD, budete je mít vždy automaticky k dispozici při přihlášení se k odběru novinek na  - viz www.dpmhk.cz Přihlášení k odběru Newsletteru.

***

Cestující smí vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li uzavřena ve schránkách s nepropustným dnem a není-li jejich přeprava na obtíž ostatním cestujícím (např. zapáchají-li). Přeprava schránky se zvířaty se nezpoplatňuje.

 Cestující smí vzít s sebou do vozidla k přepravě beze schránky pouze psa. Nastoupit s ním může jen s vědomím řidiče. Pes musí mít nasazen bezpečný náhubek (netýká se slepeckého psa), musí být cestujícím držen po celou dobu přepravy na krátkém vodítku a nesmí být přepravován na sedadle. Ve vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes. Toto omezení neplatí, jde-li o dva psy jednoho cestujícího, nebo služební psy státní, vojenské a městské policie nebo armády ČR. V době zvýšených přepravních nároků může řidič přepravu psa beze schránky odmítnout.