Bezkontaktní platby v hradecké MHD

24.2.2016

Bezkontaktní platby v hradecké MHD.

Moderní elektronické systémy ovlivňují veřejnou dopravu – elektronizace ovládá MHD

Dopravní podnik města Hradce Králové se nebojí inovací a po loňském úspěšném zavedení internetového dobíjení Městské karty připravuje možnost platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami. Ještě v letošním roce chce přijít i s další novinkou - s nákupem jízdenek pomocí aplikace v chytrém mobilu.

Ke stávajícím možnostem odbavování cestujících v hradecké MHD bude v průběhu měsíce března ve spolupráci EM TEST ČR spol. s r.o. a ČSOB realizován testovací projekt, který umožní ve vozidlech na noční lince zaplatit jízdenku i za pomocí běžné bankovní karty.

Platba bude možná jakoukoliv kartou vydanou Master Card či VISA (bez ohledu na to která banka ji vydala), která umožňuje (bez zadávání PIN) bezkontaktní mikroplatby (jsou označeny specifickým symbolem

 

Princip je rychlý a snadný. Cestující po zvolení požadovaného jízdného pouze přiloží (na vzdálenost cca dvou cm) svoji bankovní kartu k nově nainstalovanému zařízení – čtečce umístěné přímo uvnitř vozu MHD - v přední části u řidiče - zatím v pěti vozidlech MHD (na nočních linkách) - jako další ,,krabička“, tzn. bezkontaktní platební terminál či jinak řečeno validátor, umožňující akceptaci bezkontaktních bankovních karet -  viz obrázek a tím uhradí svůj cestovní doklad - jednotlivé jízdné (stejně tak jako platí v obchodě za nákup) a během několika sekund mu je vytištěn jízdní doklad, který si odebere a kterým se pak prokazuje případné přepravní kontrole. S využitím bezkontaktní karty je možné zakoupit jízdenku více cestujícím, např. rodinným příslušníkům. Dopravnímu podniku pak bude následně platba přičtena na účet po zpracování příslušným bankovním ústavem. Každé vozidlo bude vybaveno jedním bezkontaktním terminálem.

Systém je plně srovnatelný s moderními dopravními řešeními, s kterými se můžete setkat v zahraničí.

Akceptování bezkontaktních bankovních karet ve všech vozidlech MHD společnost zavede s obnovou odbavovacího systému, který je plánován na rok 2017 v souvislosti se sjednocením technické platformy s linkovými dopravci a ČD hradecko-pardubické aglomerace.

Současné odbavovací systémy v hradecké MHD (Městská karta či mobilní jízdenka), resp. jejich doplnění o další spolehlivý druh elektronického odbavení, vytvářejí jednoznačně podmínky pro přechod na celkový systém odbavení, který by v dohledné době mohl umožnit splnit záměr DP zcela nahradit papírové jízdenky z předprodejů, které aktuálně tvoří už asi jen 10% jízdného. Osvědčený doplňkový způsob úhrady jednotlivých jízdenek přímo u řidiče ve vozidle bude samozřejmě plně dál pokračovat.

„Naší snahou je neustále přinášet cestujícím nové služby, které jim zvýší komfort a pohodlí při používání městské hromadné dopravy. Cestující již nechtějí řešit, zda právě mají drobné mince či hotovost obecně na nákup papírových lístků v trafice nebo u řidiče či se zdržovat v nějaké frontě na jejich nákup, ale stále častěji vyhledávají možnosti platit kartou i malé částky a tak i jízdné v MHD uhradí rychle a jednoduše. Samozřejmostí bylo již zavedení SMS jízdenek, které jsou cestujícími velmi využívané. Každý měsíc od jejich zavedení u nás v lednu 2012 dochází k nárůstům prodejů oproti shodnému měsíci předešlého roku. Odbavovací systém pro bezkontaktní platební karty rozšiřuje pro cestující možnost úhrady jízdného, a je tak dalším pokračováním trendu zavádění moderních technologií v oblasti městské hromadné dopravy. V letošním roce přijdeme s další novinkou nákupu jízdenek, a to pomocí aplikace v chytrém mobilu, kterou připravujeme s izraelskou společností“ uvedl předseda představenstva dopravního podniku ing. Miloslav Kulich.

Toto řešení je ideální a výhodné i pro zahraniční návštěvníky našeho města, kteří nemusí kvůli platbě jízdenky směňovat peníze či osoby, které jezdí nepravidelně.

Trvalou vysokou úroveň spokojenosti cestujících s nabídkou elektronického jízdného prokázaly i výsledky posledního Průzkumu spokojenosti se službami MHD v Hradci Králové z listopadu 2015, kdy čipovou městskou kartou používá v našem městě 80% cestujících v MHD a toto kriterium mělo i nejvyšší míru spokojenosti vůbec.

Každá forma bezhotovostní platby jízdného znamená navíc i úsporu nákladů pro DP, především pak snížení objemu tržeb v hotovosti, resp. omezí práci s hotovostí, která je relativně náročná a ne zcela bezpečná. Ušetří se i na tisku jízdenek, jejich distribuci a na provizích externím prodejcům.

Bezkontaktní forma placení je moderní, inovativní, jednoduchý a bezpečný způsob placení. V České republice je aktuálně více než každá druhá platba kartou (60%) u obchodníka provedena bezkontaktně a tyto transakce se blíží 50% obratu.