Veletrh práce 7. března 2017 Nové Adalbertinum Hradec Králové s účastí Dopravního podniku.

27.2.2017

V rámci aktuálně probíhající reklamní kampaně pro získání nových řidičů a řidiček autobusů a trolejbusů MHD se naše společnost účastní v úterý 7. března 2017 v době od 9:00 do 16.00 hod 2. ročníku Veletrhu práce v Hradci Králové. Vstup zdarma.

Zájemci o tuto práci (i o další pracovní pozice u naší společnosti) zde osobně obdrží od pracovníků personálního oddělení bližší informace o těchto profesích a seznámí se i blíže s naší společnosti včetně samotné MHD a s činností samostatných středisek.

Zveme k návštěvě našeho stánku.

Zároveň zveme všechny, kteří mají zájem řídit autobus MHD v Hradci Králové, je jim více než 21 let a mají řidičské oprávnění skupiny B v úterý 11. dubna 2017 od 15:00 do 18:00 hodin do areálu Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.,  Pouchovská 153, Hradec Králové.

Seznámíme Vás se vším, co je potřeba k řízení vozidel MHD, co musí splnit uchazeč o tuto profesi, s pracovními a mzdovými podmínkami, vyzkoušíte si, jaké je to sedět na místě řidiče MHD.

Prosíme zájemce, aby nahlásili svoji účast na tel. 495 089 231.

PŘIJĎTE SI TO ZKUSIT

Přesné znění podmínek pro uchazeče naleznete na http://www.dpmhk.cz/cs/o-spolecnosti/volna-pracovni-mista