Projekty IROP 1, IROP 2 a ITI 2016 – 2018

11.8.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. ledna 2016 vyhlásilo 20. kolovou výzvu, nazvanou „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. z titulu nastavených pravidel výzvy zpracoval dva projekty obnovy vozového parku:

 

·         Projekt č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001390 - Pořízení bezemisních vozidel pro účely veřejné dopravy (dále jako „Projekt IROP 1“),

·         Projekt č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001388 - Pořízení elektrobusů a trolejbusů s pomocným pohonem pro účely veřejné přepravy v Hradci Králové (dále jako „Projekt IROP 2“).

 

Projekt IROP 1

·         Projekt zahrnuje 15 ks elektrobusů,

·         Žádost byla podána 13. června 2016, rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 6. března 2017.

 

Projekt IROP 2

·         Projekt zahrnuje 5 ks elektrobusů a 3 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem,

·         Žádost byla podána 13. června 2016, rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 6. března 2017.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 1. září 2016 vyhlásilo 50. průběžnou výzvu, nazvanou „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI“, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments - ITI) jsou určeny k realizaci v největších metropolitních oblastech celostátního významu – v tomto případě se jedná o Hradecko-pardubickou aglomeraci. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v rámci této výzvy připravil projekt obnovy vozového parku - Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové (dále jako „Projekt ITI“).

 

 

Projekt ITI

·         Projekt zahrnuje 6 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem,

·         Projektový záměr byl předložen do řídícího výboru ITI 31. října 2016, vyjádření řídícího výboru ITI o souladu projektového záměru se strategií ITI bylo vydáno 22. listopadu 2016,

·         Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem podá Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. žádost o dotační prostředky v souladu s pravidly ITI - předpokládaný termín září 2017.

 

Na základě výše uvedených projektů Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. vypsal následující veřejné zakázky:

 

Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií v letech 2017 - 2018

·         dodávka 20 ks elektrobusů (15 ks v rámci projektu IROP 1; 5 ks v rámci projektu IROP 2),

·         veřejná zakázka vypsána 21. března 2017,

·         vlivem dodatečných dotazů uchazečů a z toho plynoucí povinnosti zadavatele přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek byla tato lhůta prodloužena do 11. července 2017,

·         momentálně běží 15denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele a kompletní dokumentace veřejné zakázky je odeslána ke kontrole na CRR,

·         po uplynutí uvedené lhůty a odsouhlasení dokumentace a průběhu veřejné zakázky bude podepsána smlouva s dodavatelem - předpokládaný termín srpen 2017,

·         dodávky vozidel budou v květnu 2018 (10 ks elektrobusů) a srpnu 2018 (10 ks elektrobusů).

 

Dodávka trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v roce 2018

·         dodávka 9 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem (3 ks v rámci projektu IROP 2; 6 ks v rámci projektu ITI),

·         veřejná zakázka vypsána 24. února 2017,

·         vlivem dodatečných dotazů uchazečů a z toho plynoucí povinnosti zadavatele přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek byla tato lhůta prodloužena do 19. července 2017,

·         momentálně je rozhodnutí o výběru dodavatele před podpisem a jeho odesláním vybranému dodavateli,

·         po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele a odsouhlasení dokumentace a průběhu veřejné zakázky ze strany CRR bude podepsána smlouva s dodavatelem - předpokládaný termín srpen 2017.

·         dodávky vozidel budou v červnu 2018 (3 ks trolejbusů - IROP 2) a srpnu 2018 (6 ks trolejbusů - ITI).