7. září 2017 byl podepsán dosud největší kontrakt v ČR týkající se elektromobility v hromadné městské dopravě mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. a společností SOR Libchavy, spol. s r.o. na dodávku 20 ks elektrobusů

13.9.2017

7. září 2017 byl podepsán dosud největší kontrakt v ČR týkající se elektromobility v hromadné městské dopravě mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. a společností SOR Libchavy, spol. s r.o.  na dodávku 20 ks elektrobusů

Za Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. smlouvu podepsal předseda jejího představenstva Ing. Miloslav Kulich a za společnost SOR Libchavy, spol. s r.o. její obchodní ředitel Ing. Filip Murgaš PhD.

Dne 7. září 2017 byl podepsán dosud největší kontrakt v České republice týkající se elektromobility v hromadné městské dopravě. Předmětem smlouvy mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. a společností SOR Libchavy, spol. s r.o. je dodávka 20 ks elektrobusů SOR NS 12 - Electric včetně nabíjecí infrastruktury. Celý kontrakt je rozdělen na několik dílčích etap postupných dodávek vozidel a dvou automatických rychlonabíjecích stanic, které budou umístěné na klíčových dopravních uzlech, tj. terminálu hromadné dopravy a na konečné stanici Cihelna. Součástí dodávky jsou nabíjecí stanice pro noční pomalé nabíjení elektrobusů v zázemí dopravního podniku, kde jsou již vybudovány odstavné prostory s novými elektropřípojkami   a nová trafostanice.

Hodnota kontraktu je 246.000.000,- Kč bez DPH a ukončení celého kontraktu je stanoveno do 12 měsíců od podpisu smlouvy – první dodávka vozidel bude v červnu příštího roku.

Elektrobusy budou pořízeny na základě projektů IROP 1 a IROP 2 na které vypsal v březnu 2017 Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. veřejnou zakázku „ Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií v letech 2017 – 2018“, kdy jde tedy celkem o dodávku 20 ks elektrobusů (15 ks v rámci projektu IROP 1; 5 ks v rámci projektu IROP 2).

*****************************************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. ledna 2016 vyhlásilo 20. kolovou výzvu, nazvanou „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. z titulu nastavených pravidel výzvy zpracoval dva projekty obnovy vozového parku:

 •         Projekt č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001390 - Pořízení bezemisních vozidel pro účely veřejné dopravy („Projekt IROP 1“),

•         Projekt č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001388 - Pořízení elektrobusů a trolejbusů s pomocným pohonem pro účely veřejné přepravy v Hradci Králové („Projekt IROP 2“).

Soubor ke stažení