Dne 21. září 2017 byla podepsána smlouva mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. a ŠKODOU ELECTRIC a.s. na dodávku 9 trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem.

22.9.2017

Dne 21. září 2017 byla podepsána smlouva mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. a ŠKODOU ELECTRIC a.s. na dodávku 9 trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem.

Za Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. smlouvu podepsal předseda jejího představenstva Ing. Miloslav Kulich a za společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. člen představenstva Ing. Karel Majer.

Dne 21. září 2017 byla podepsána smlouva mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. a ŠKODOU ELECTRIC a.s. na dodávku trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Na základě této smlouvy dodá firma ŠKODA ELECTRIC a.s. celkem 9 trolejbusů v karoserii firmy SOR Libchavy spol. s r.o., tedy v provedení tak jak jej známe ze současně provozovaných trolejbusů. První tři trolejbusy, které jsou určeny pro provoz MHD na sídliště Plachta, obdrží DP v červnu a zbývajících šest pro provoz MHD na Moravském předměstí dostane pak v srpnu roku 2018.

Hodnota kontraktu je 120.600.000,- Kč bez DPH a trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem budou pořízeny na základě projektů ITI a IROP 2 na které vypsal v březnu 2017 Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. veřejnou zakázku.

Městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové v současnosti zajišťují výhradně trolejbusy a autobusy. Autobusů je včetně tří již provozovaných elektrobusů celkem 94, trolejbusů jezdí ve městě 31. Po nasazení nově nakoupených vozidel, jak 20 elektrobusů, tak 9 trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem budou vyřazeny autobusy s normou EURO II. Podíl kilometrů odjetých čistě ekologickými vozy MHD se tak zvýší ze současných cca 30 % na cca 50 %.

*****************************************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 1. září 2016 vyhlásilo 50. průběžnou výzvu, nazvanou „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI“, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments - ITI) jsou určeny k realizaci v největších metropolitních oblastech celostátního významu – v tomto případě se jedná o Hradecko-pardubickou aglomeraci.

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v rámci této výzvy připravil projekt obnovy vozového parku - Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové (dále jako „Projekt ITI“).

 Projekt ITI

·         Projekt zahrnuje 6 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem,

·         Projektový záměr byl předložen do řídícího výboru ITI 31. října 2016, vyjádření řídícího výboru ITI o souladu projektového záměru se strategií ITI bylo vydáno 22. listopadu 2016,

·         Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem podá počátkem října 2017 Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. žádost o dotační prostředky v souladu s pravidly ITI.

Projekt IROP 2

      .        3 ks trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem jsou součástí Projektu IROP 2

 

Soubor ke stažení