Dva noví „milionáři“ z Dopravního podniku města Hradce Králové.

21.12.2017

Ve středu 20. prosince 2017 převzalo z rukou předsedy představenstva společnosti pana Ing. Miloslava Kulicha při slavnostním vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod šest našich řidičů MHD diplom, odměnu a drobné dárky za dosažené kilometry bez nehody z vlastního zavinění.

Vlastní předání proběhlo za účasti zástupců medií, POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY (KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE Královéhradeckého kraje - dopravní inspektorát) a Magistrátu města Hradce Králové - odboru dopravy.  

Konkrétně byli vyhodnocení:

pan STUDÝNKA Vladimír 1 750 000 km (35 r.)
pan TARBAJ Vladimír 1 750 000 km (35 r.)
pan RUFFING Jiří 1 500 000 km (30 r.)
pan BLUDSKÝ Martin 1 250 000 km (25 r.)
pan ADÁMEK Roman 1 000 000 km (20 r.)
pan WAGNER Pavel 1 000 000 km (20 r.)

 

Tyto magické hranice převedené do časových údajů znamenají odpracování úctyhodných 20 až 35 let za volantem vozidla městské hromadné dopravy bez zaviněné dopravní nehody.

Všem řidičům patří naše uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese, kterou vykonávají s velkou profesionalitou ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých dalších účastníků silničního provozu.

S řidiči „milionáři“ se může veřejnost i nadále běžně setkávat v našich autobusech a trolejbusech -  naše společnost je hrdá na to, že máme ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče – řidiče, na které se naši cestující mohou plně spolehnout. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče naší společnosti. Všem řidičům upřímně gratulujeme a zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.

Tradiční ocenění řidičů, kteří bezpečně - bez zaviněných nehod vozí cestující v královéhradecké dopravě, proběhlo před dispečinkem MHD v sídle společnosti (koná se pravidelně každý rok v druhé polovině měsíce prosince).

Zapátrali jsme letos ve svých záznamech vedených od roku 1997 a zjistili jsme, že současným rekordmanem za trolejbusový provoz (i absolutním) je pan Gross Zbyněk (najeto k 31.12.2017 - 2 150 000 km) a za autobusový provoz pan Husák Ladislav (najeto k 31.12.2017 - 1 950 000 km). Můžeme se i podívat jak jsou na tom naše ženy – řidičky – milionářku zde zatím nemáme, za autobusový provoz je nejblíže paní Zejpltová Naděžda – k 31.12.2017 má najeto 850 000 km a za trolejbusový provoz je nejblíže paní Badinová Věra – k 31.12.2017 se 750 000 km.

Soubory ke stažení: