Hradecký dopravní podnik opět navýšil počet cestujících.

16.4.2018

V loňském roce přepravily vozy hradecké MHD 36 570 254 cestujících, což znamená oproti roku 2016 (32 773 184) navýšení o 11% - tedy téměř o 4 miliony. Trend zvyšování pasažérů pokračuje i v letošním roce, kdy služby MHD využilo v prvním čtvrtletí 7 076 379 cestujících oproti 6 840 677 ve shodném období roku 2017 – tzn., jde o zvýšení 3%, tzn. překročení loňské hodnoty o okolo 235 tis. osob.

Věříme, že další zvýšený zájem o cestování po Hradci Králové s využitím MHD, ponese její další zkvalitnění a to zejména formou obnovy vozového parku při využití zdrojů z dotačních titulů – výzev a to „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“, kdy jde o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Dopravní podnik by se měl letos tak stát tuzemským lídrem v počtu nasazených elektrobusů do provozu MHD. V Hradci Králové by se mělo totiž tento rok objevit hned 20 elektrobusů, které doplní stávající flotilu těchto vozů. Mimoto se rozšíření dočká i trolejbusový provoz, kdy vůbec poprvé zde budou vedle klasických trolejbusů nasazeny také v počtu 9 kusů parciální trolejbusy -  trolejbusy, které jsou vybaveny bateriemi pro samostatnou jízdu bez trolejového vedení.

V současné době představuje podíl elektrické dopravy ve městě přes 30 % všech výkonů MHD. Po dokončení všech záměrů (nákup elektrobusů, parciálních trolejbusů a dostavba trati ke konečné Pod Strání) by se měl podíl vozidel poháněných na elektřinu zvýšit na rovných 50 %.  Změní se také (i nákupem nových autobusů) průměrné staří vozového parku z 11 let (konec roku 2017) na 7 let.

Soubory ke stažení: