GDPR a ochrana osobních údajů v DPmHK – nový typ nepřenosné Městské karty – tzv. anonymní karta.

6.6.2018

Osobní údaje cestujících byly v Dopravním podniku města Hradce Králové vždy odpovídajícím způsobem chráněny, a proto se rozhodl Dopravní podnik města Hradce Králové nejen k modernizaci vzhledu městských karet, ale také k posílení ochrany a zavedení nového typu nepřenosné Městské karty – tzv. anonymní karty.

Na kartě samotné bude obsaženo jméno a příjmení držitele a jeho fotografie, a to pro možné kontroly revizorem, v evidenci ani v databázi společnosti však nebudou žádné osobní údaje zaznamenány. Také stávající držitelé Městské nepřenosné karty s fotografií, jménem a příjmením budou mít právo požádat o výmaz osobních údajů z databáze. Zákazník si může požádat o výrobu anonymní karty. Pořízení anonymní karty však bohužel přináší i možné komplikace do budoucnosti. Například při prokazování nároku na přehrání  peněžního zůstatku z karty při její ztrátě či krádeži na novou se bude muset držitel prokázat dokladem o nákupu karty. Bez tohoto dokladu nebude možné zůstatek převést, původní kartu zablokovat, a může tak oproti dřívější praxi dojít pro držitele i k finanční ztrátě. Více informací o upravených podmínkách řešících problematiku osobních údajů se dozvíte na www.dpmhk.cz v sekci Městská karta – Podmínky pro vydání a užívání karty, v informačních centrech dopravního podniku nebo na info@dpmhk.cz .

Nové anonymní karty a osobní karty v novém designu jsou vyráběny od 25.05.2018 (volná karta zůstává ve stejné podobě).

Dosud vydané Městské karty jsou v platnosti a budou používány i nadále.