Slavnostní předání nových parciálních trolejbusů dopravnímu podniku.

14.9.2018

Hradec Králové, 14. září 2018

 

Nové trolejbusy, elektrobusy, a autobusy pro hradeckou MHD

 

Vozový park hradecké městské hromadné dopravy se celkově letos rozšíří o dvacet elektrobusů, devět parciálních trolejbusů (s pomocným bateriovým pohonem) a tři dieselové autobusy.

Nákupem nových elektrobusů a trolejbusů hradecký dopravní podnik dosáhne stavu, kdy již polovina vozů bude jezdit na elektrickou energii. „Vedle celkového zvyšování kvality poskytovaných služeb se velmi intenzivně zaměřujeme i na ekologii městské hromadné dopravy. Po stránce e-mobility českých městských dopravců budeme ve své kategorii ve špičce,“ řekl Zdeněk Abraham, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové.

Tradiční a pro Hradec Králové typické trolejbusy letos doplní nový model s pomocným bateriovým pohonem, tzv. parciální trolejbus, který bude schopný ujet až deset kilometrů své trasy bez trolejového vedení. Dopravní podnik tento rok pořídil devět těchto trolejbusů značky Škoda 30 Tr - SOR TNB 12 (3 z projektu IROP a 6 z projektu ITI) výrobce ŠKODA ELECTRIC a.s. Tato vozidla s celkovou obsaditelností 97 míst (27 míst k sezení a 70 k stání) budou v prostoru pro cestující klimatizovaná, vybavena USB porty pro nabíjení a budou disponovat čtyřmi dveřmi. Vozy jsou vybaveny systémem rekuperačního brzdění, které umožní přeměnit pohybovou energii trolejbusu zpět na elektrickou.  Jejich celková cena je 121 milionu korun bez DPH, z toho dotace z IROP a ITI 95 milionů.

Tyto vozy byly dnes 14. září 2018 za účasti obchodního manažera Radka Kapra - zástupce výrobce ŠKODA ELECTRIC a.s. - symbolicky předány dopravnímu podniku.

Všech 125 vozů, kterými společnost v současnosti zajišťuje provoz hradecké MHD, je vybavena informačním systémem pro cestující se zrakovým handicapem a vozy jsou kompletně bezbariérové, stejně tomu tak je u vozů nových. Dopravní podnik měl již tři sólo elektrobusy a 31 trolejbusů, z toho 13 v provedení kloubovém, z 91 autobusů je v tomto provedení 25. Nákupem nových vozů tak v Hradci Králové bude jezdit 40 trolejbusů a 23 elektrobusů. Celkově se počet vozů MHD se navýší o 3 ks, dopravní podnik tak vyřadí 29 nejstarších dieselových autobusů, které byly ve své době symbolem příchodu nové éry moderní veřejné dopravy. S novými elektrobusy a parciálními trolejbusy začíná další etapa historie MHD v Hradci Králové.

„Nově budou trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem zajíždět na sídliště Plachta, počítá se zároveň s jejich nasazením i na linku 27, která na své trase na Moravském Předměstí není zcela elektrifikovaná,“ vysvětlil Abraham. „Od prázdnin již v Hradci jezdí 19 nových elektrobusů (poslední z 20 dotačních DP obdržel právě dnes 14. září) a tři nové dieselové autobusy. Další vozy připravujeme postupně, je potřeba instalovat naše odbavovací zařízení, proškolit řidiče, apod., a průběžně je nasazujeme na vybrané linky. Všechny letošní nové vozy včetně nových trolejbusů budou ve standardním provozu hradecké MHD do konce tohoto roku.“

V současné době představuje podíl elektrické dopravy ve městě přes 30 % všech výkonů MHD. Po dokončení všech záměrů, tedy již realizovaném nákupu elektrobusů a trolejbusů a dostavbě trati ke konečné Pod Strání, by se měl podíl vozidel poháněných na elektřinu zvýšit na rovných 50 %.  Změní se také průměrné staří vozového parku z 11,3 let na 7,25 let.

Vozidla hradecké MHD ujela za rok 2017 6,006 milionu kilometrů (z toho 1 696 284 km odjely trolejbusy, 4 170 911 km autobusy a 141 314 km zajistily elektrobusy).

V loňském roce přepravily autobusy, trolejbusy a elektrobusy hradecké MHD v síti 41 linky (z nichž 5 linek je trolejbusových) 36 631 154 cestujících, což znamená oproti roku 2016 (32 773 184 osob) navýšení o 11% - tedy téměř o 4 miliony (nejvyšší počet za posledních šest let).

Trend zvyšování počtu pasažérů pokračuje i v letošním roce, kdy služby MHD využilo v prvním pololetí 12 020 505 cestujících oproti 11 810 937 ve shodném období roku 2017 – tzn., jde o zvýšení téměř 2%, tzn. překročení loňské hodnoty přepravených cestujících o téměř 210 tis. osob.

 

Nákup nové techniky v takovém rozsahu je dalším milníkem v historii MHD v Hradci Králové, kdy si ještě letos také připomínáme i dvě “osmičková“ výročí:

  1. 90 let MHD v Hradci Králové, kdy 24.10. 1928 byly založeny Autodráhy města Hradce Králové a
  2. 1. 12. 1928, kdy byla uvedena do provozu první autobusová linka Kukleny – Nádraží – Slezské předměstí.

 

Dovolujeme si Vás již nyní proto pozvat na Den otevřených dveří DP, který proběhne v sobotu 6. 10. 2018 od 9.00 do 15.00 hod v prostorách jeho areálu v Pouchovské ulici 153 a Terminálu hromadné dopravy – a to právě u příležitosti 90. výročí městské hromadné dopravy v Hradci Králové.

Na Terminálu hromadné dopravy si bude možné prohlédnout jeho zázemí, tzn. i včetně originálního dispečerského pracoviště „koule“.

Areál a THD spojí mimořádná linka na které pojedou historická vozidla včetně takových unikátů, jako jsou autobusy Praga RND (rok výroby 1945), Š 706 RO (rok 1951), ŠKODA 706 RTO MTZ (rok 1962), případně i s vlečným vozem Jelcz 1PO (rok 1965) a trolejbus Škoda 9 Tr HT26 (rok 1979). 

Samotný vstup na akci je tradičně zdarma – bezplatně je možné se svézt i na mimořádné lince.

Akce se koná za každého počasí.

O dalším již nyní mimořádně bohatém a zajímavém programu a podrobnostech této akce pro všechny věkové kategorie bude veřejnost informována průběžně před vlastním konáním (včetně našich stránek www.dpmhk.cz nebo Facebooku).

V době od 15. září do 21. října 2018 bude jako součást oslav probíhat na THD v hale MHD formou info panelů výstava fotografií z historie městské autobusové dopravy v našem městě s názvem 90 let v ulicích města – vernisáž proběhne 15. září 2018 od 16.30 hodin - spolupořadatelem akce je volné Sdružení pro elektrickou trakci.

 

Foto ke stažení:

Foto1     Foto2     Foto3     Foto4     Foto5     Foto6     Foto7     Foto8