PRŮZKUM KVALITY SLUŽEB MHD 2018

8.11.2018

Vážení cestující,

v období od 15. do 30. listopadu 2018 se ve vozidlech a na zastávkách městské hromadné dopravy v Hradci Králové opět po třech letech uskuteční průzkum spokojenosti s kvalitou služeb poskytovaných MHD v Hradci Králové. Tento průzkum se v našem městě provádí pravidelně již od roku 2006. Celý průzkum je zcela anonymní a slouží k získání Vašich názorů na kvalitu veřejné dopravy v našem městě. Výstupy průzkumů jsou následně uplatňovány při konkrétních opatřeních v MHD ke zvýšení kvality našich služeb.

V letech 2009 a 2011 se organizoval Dopravní průzkum mobility se zaměřením na využívání MHD, tzn. průzkum ke zjištění dopravních preferencí obyvatelstva a návštěvníků města Hradce Králové.

Vlastní průzkum budou u osob starších 16 let provádět studenti Fakulty dopravní ČVUT v Praze, kteří budou viditelně označeni visačkou s nápisem

"DOPRAVNÍ PRŮZKUM"

a logem Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.

Podle předem připraveného dotazníku se Vás budou ptát na Váš názor na současnou úroveň veřejné dopravy v našem městě. Budete-li tázáni, využijte tuto příležitost a odpovězte prosím našim tazatelům na všechny otázky. Otázky budou například nasměrovány: počty spojů ve všední dny, počty spojů v sobotu a neděli, přesnost a spolehlivost MHD, ochota pracovníků v zákaznických centrech DP, chování a ochota řidičů MHD, spokojenost s informacemi o službách a změnách v MHD, spokojenost s komfortem a vybavením zastávek, s čistotou zastávek, úroveň čistoty uvnitř vozidel, informace poskytované uvnitř vozidel či možnosti a způsob prodeje jízdného. Můžete se s námi i podělit o své zkušenosti, sdělit nám své náměty a kde očekáváte zlepšení.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci všem, kteří se tohoto průzkumu budou účastnit.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

 

Soubor ke stažení:

PRŮZKUM  KVALITY SLUŽEB MHD 2018