Další „dvoumilionář“ z Dopravního podniku města Hradce Králové

19.12.2018

Ve středu 19. prosince 2018 převzal z rukou předsedy představenstva společnosti pana Zdeňka Abrahama při slavnostním vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod další náš řidič MHD diplom, odměnu a drobné dárky za dosažené kilometry bez nehody z vlastního zavinění.

Vlastní předání proběhlo za účasti zástupců medií, POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY (KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE Královéhradeckého kraje - dopravní inspektorát) a Magistrátu města Hradce Králové - odboru dopravy.  

Konkrétně byl vyhodnocen:

pan HUSÁK Ladislav                                                                                       2 000 000 km (40 r.)

Tato magická hranice převedená do časového údaje znamená odpracování úctyhodných 40 let za volantem vozidla městské hromadné dopravy bez zaviněné dopravní nehody.

Všem řidičům, kteří mají na kontě 500 000 km a výše, patří trvale naše uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese, kterou vykonávají s velkou profesionalitou ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých dalších účastníků silničního provozu – o to více si pak vážíme ujetých 2 000 000 km.

S řidiči „milionáři“ se veřejnost i nadále běžně setkává v našich autobusech a trolejbusech -  naše společnost je hrdá na to, že máme ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče – řidiče, na které se naši cestující mohou plně spolehnout a kteří tímto způsobem vytváří dobré jméno naší společnosti. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k bezpečné a ohleduplné jízdě i další naše řidiče. Panu Husákovi upřímně gratulujeme a zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.

Tradiční ocenění řidičů, kteří bezpečně - bez zaviněných nehod vozí cestující v královéhradecké dopravě - probíhá vždy před dispečinkem MHD v sídle společnosti (koná se pravidelně každý rok v druhé polovině měsíce prosince).

Zapátrali jsme i letos ve svých záznamech vedených od roku 1997 a zjistili jsme, že k 31.12.2018 z aktivních řidičů je (resp. bude) současným rekordmanem za trolejbusový provoz pan Tarbaj Vladimír (najeto 1 800 000 km) a za autobusový provoz (i rekordmanem absolutním) je právě pan Husák Ladislav (najeto 2 000 000 km). Můžeme se opět i podívat jak jsou na tom naše ženy – řidičky – milionářku zde zatím nemáme, za autobusový provoz je nejblíže paní Zejpltová Naděžda – k 31.12.2018 má (resp. bude mít) najeto 900 000 km a za trolejbusový provoz je nejblíže paní Badinová Věra s 850 000 km.

Kontaktní údaje:

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 3

Ing. František Meduna – vedoucí marketingu

mobil: + 420 734 797 860      tel.: + 420 495 089 203  

e-mail: meduna@dpmhk.cz

 

Soubory ke stažení:

Další „dvoumilionář“ z Dopravního podniku města Hradce Králové

Foto1               Foto2               Foto3               Foto4