Incomingová studijní návštěva z Arménie a Moldavska v hradeckém DP

20.3.2019

Ve dnech 18. – 21. března 2019 se uskutečnila v rámci projektu podpory ekonomické diplomacie incomingová mise představitelů Arménie a Moldavska v České republice.

Jedná se o projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Velvyslanectví ČR v Arménii a Moldavsku, jehož hlavním cílem je zajistit setkání členů delegace s producenty dopravní techniky přímo na místě výrobních závodů a poskytnout jim možnost prohlédnout si provoz těchto dopravních prostředků v konkrétní praxi českých městských dopravních podniků.

Mise je rozdělena na dvě části – první se odehrává v Praze a druhá v regionech České republiky, kdy v rámci akce navštívili představitelé Arménie a Moldavska mimo našeho města Plzeň - Škodu Electric, a.s. a Iveco Czech Republic, a. s. ve Vysokém Mýtě.

Jedním z míst této návštěvy se tedy stal i Dopravní podnik města Hradce Králové jako jeden z hlavních průkopníků využívání elektrobusů u nás.

Představitelé delegace, kde se - za doprovodu zástupců obou ambasád - za arménskou stranu akce mimo jiné účastnil i první náměstek primátora města Jerevan či ředitel dopravního podniku stejného města a za moldavskou stranu člen městské rady města Kišiněv či ředitelé obou městských dopravních podniků (autobusový a trolejbusový park) stejnojmenného města, setkali se zástupci hradeckého DP v čele s jeho ředitelem panem Zdeňkem Abrahamem.

 Po představení historie a současnosti hradecké MHD na zasedací místnosti se hosté podívali i přímo do samotného areálu DP včetně dispečinku DP a na Terminál hromadné dopravy, kde byli dopraveni jedním z našich elektrobusů SOR NS 12 electric. Členové delegace se živě zajímali především o zkušenosti z provozu elektrobusů a samotný reálný provoz MHD v našem městě a jeho monitoring.

Věříme, že si zástupci představitelů obou měst odnášeli z našeho podniku informace, které jim pomohou při řešení rozvoje jejich MHD.

Soubor ke stažení:

Incomingová studijní návštěva z Arménie a Moldavska v hradeckém DP

Foto1          Foto2          Foto3          Foto4