Opatření při úklidu vozidel MHD Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.

28.2.2020

V souvislosti se začátkem výskytu epidemie chřipky a možnosti výskytu koronaviru jsme ve spolupráci s firmou RPM SERVICE CZ A.S. (úklid pro nás zajišťuje externí firma) provedli preventivní opatření při úklidu vozidel MHD.

Každé vozidlo je obvykle minimálně 1x za 3 dny přistaveno na objekt úklidu k provedení vnitřní očisty, kdy je interiér vozu vyčištěn centrálním vysavačem a provedena dezinfekce madel, držáků sedadel a ploch se kterými cestující přicházejí nejvíce do styku.

Zvýšila se koncentrace mycího desinfekčního roztoku (v souladu s návodem) a častější obměna roztoku.

Na každém voze MHD jsou tedy při úklidu interiéru ošetřená madla, madla na křídlech dveří, madla sedadel, všechna obslužná tlačítka – zejména ovládací tlačítka pro otevírání dveří, rámy okolo oken a boční obkladové panely, kdy jsou umyty roztokem desinfekčního prostředku.

Aktuálně došlo také ke snížení úklidového intervalu vozidel MHD na úklid 1x za 2 dny.

Použitý přípravek – STOP BAKTER: „Stop Bakter je dezinfekční přípravek, který je schválen i pro použití v potravinářství, je určený pro plošnou dezinfekci a čištění v potravinářských, zdravotnických a jiných provozech. Tento přípravek má baktericidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV).

Ke stažení :

Opatření při úklidu vozidel MHD Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.