Informace o opatřeních ke zvýšení Vaší bezpečnosti v městské hromadné dopravě v Hradci Králové

13.3.2020

Vážení cestující hradecké MHD,

z důvodu možného výskytu koronaviru Covid-19 si Vás dovolujeme opět informovat o opatřeních, která jsme zavedli po projednání a schválení Magistrátem města Hradec Králové pro zvýšení Vaší bezpečnosti a bezpečnosti vlastních zaměstnanců v městské hromadné dopravě v Hradci Králové:

  • zvýšený rozsah úklidu a dezinfekce vozů MHD v rámci jejich každodenní očisty prostředkem, který má baktericidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV) a pomocí ozonu. Ozon O3 je přírodní čistící a desinfekční látka. Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo na Zemi, které je používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl atd. Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně, houby a žádný druh zápachu, které by odolaly ozonu. Od zakoupení tohoto zařízení provádí DPmHK desinfekci min. 4 vozidel denně dle plánovaného rozpisu. Ošetření vozidel ozonem je účinné 3-4 týdny. Poté se bude ošetření opakovat.

Pro zvýšení ochrany zdraví řidičů a zdraví jejich rodinných příslušníků se nově zavádí:

  • od 4. 3. 2020 zrušení poptávkového otevírání dveří vozů MHD tlačítky – řidič v zastávce vždy otevře centrálně všechny dveře (mimo – od 14. 3. 2020 – předních); neruší se povinnost dát řidiči znamení k zastavení v zastávkách NA ZNAMENÍ, při vystupování s kočárky, při požadavku na vysunutí plošiny, apod.
  • od 14. 3. 2020 od 04.00 hodin je dočasně zrušen nástup a výstup cestujících předními dveřmi po celý den (s výjimkou zrakově postižených občanů) a z důvodu zabránění kontaktu řidičů s penězi je dočasně zrušen doplňkový prodej jízdenek za hotové u řidiče, postupně - nejpozději do pondělí 16. 3. 2020 budou přesunuty znehodnocovače jízdenek z místa u kabiny řidiče na místo dále od jeho kabiny - k prostředním dveřím a cestující tak tedy nebudou vstupovat do těsné blízkosti řidiče MHD, kde bude tento prostor od pasažérů oddělen bezpečnostní páskou
  • jízdenky si prosím zakupujte u smluvních prodejců (novinové stánky, prodejny potravin) nebo v informačních či zákaznických centrech
  • jednorázovou jízdenku na MHD je možné získat i jinak - doporučujeme zde využívání možnosti elektronického nákupu jízdenek formou Mobilní jízdenky – SMS (návod je uveden na označnících zastávek a to i ve výňatku z TARIFU MHD) či mobilní aplikace HopOn, kterou je možné si stáhnout zdarma na Google Play či App Store, popř. je možné si pořídit Městkou kartu, která může nosit informaci o zakoupené časové jízdence nebo plnit funkci elektronické peněženky, ze které lze hradit jednotlivé jízdné při vstupu do vozidla. Funkce elektronické peněženky je nezávislá na časové jízdence
  • větrání vozů MHD na všech konečných zastávkách
  • od 11. 3. 2020 je až do odvolání pozastaven provoz školních linek č. 5Š, 10Š, 12Š, 16Š, 23Š, 25Š a výpomocných spojů a to na základě nařízení vlády ČR, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Provoz ostatních linek MHD je dále v běžném režimu, spoje jezdí podle 1. sloupce v jízdním řádu "Pracovní den".

Omlouváme se Vám za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Ohledně dalších změn, opatření a omezení Vás budeme aktuálně informovat.

Sledujte prosím také aktuální doporučení a nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Další informace přímo z Hradce Králové je možné také získávat na https://www.hradeckralove.org/ v části Aktuality.

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Ke stažení :

Informace o opatřeních ke zvýšení Vaší bezpečnosti v městské hromadné dopravě v Hradci Králové