Zákaz vstupu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest do prostředků veřejné hromadné dopravy od 18. 03. 2020 12.00 hodin

18.3.2020

UPOZORNĚNÍ

VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ a ZÁKAZNÍCI,

na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje, je nově nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren, a to na období od 18. 03. 2020 12.00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu. Dodržujte výše uvedené nařízení!

Věříme, že i tato naše společná snaha pomůže zmírnit rizika nákazy.

Ke stažení :

Zákaz vstupu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest do prostředků veřejné hromadné dopravy od 18. 03. 2020 12.00 hodin