Od 4. 5. 2020 hradecká MHD mění způsob odbavení cestujících

30.4.2020

Od pondělí 4. 5. 2020 se ve vozech hradecké MHD otevírají přední dveře a znovu spouštíme prodej jízdenek u řidiče.

Od pondělí 4. května 2020 budou autobusy hradecké MHD na základě dohody s Magistrátem města Hradec Králové opět otevírat přední dveře a je možný tedy vstup a výstup těmito dveřmi a řidiči cestující mohou tak odbavit i doplňkovou formou prodeje jízdenek. Skončí tak jedno z dílčích mimořádných opatření, které DPmHK 14. 3. 2020 přijal kvůli zabránění možnému šíření onemocnění COVID-19. Cestující jsou však i nadále povinni dodržovat další preventivní opatření.

Samotné zpětné přemontování znehodnocovačů papírových jízdenek ke kabině řidiče od prostředních dveří a změna přepáskování (ohraničení předních sedadel pro bezpečnost řidiče) vozidel se cestujících přímo ve vozech MHD nedotkne, protože je naplánováno na období od 1. do 3. 5. 2020. Bezpečnostními páskami se zahradí po obou stranách sedadla v přední části vozu, aby cestující jen prošel a usedl dál od řidiče.

Obnovení tohoto způsob odbavení je možné realizovat i díky osobní odpovědnost veřejnosti při používání ochranných pomůcek a dodržování všech preventivních hygienických opatření.

Cestování ve vozech MHD je i nadále možné tak pouze se zakrytým nosem a ústy pomocí ústenky, roušky, respirátoru, šály, šátku, doma vyrobenou alternativou či jinou alternativou, která plní tuto funkci. Doporučujeme Vám také používat rukavice. Dodržujte také prosím - pokud to lze – dostatečný odstup od ostatních cestujících a to jak ve vozech MHD, tak na zastávkách.

Zároveň upozorňujeme, že MHD není provozována bezplatně a tak i nadále našim cestujícím doporučujeme maximálně využívat možnost elektronického bezhotovostního a bezkontaktního nákupu jízdních dokladů a to například formou Mobilní jízdenky – SMS (návod je uveden na označnících zastávek a to i ve výňatku z TARIFU MHD) a na https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka_SMS/ či mobilní aplikace HopOn, kterou je možné si stáhnout zdarma na Google Play či App Store – více na https://www.dpmhk.cz/hopon/, popř. je možné si pořídit Městkou kartu, která může nosit informaci o zakoupené časové jízdence nebo plnit funkci elektronické peněženky ze které lze hradit jednotlivé jízdné při vstupu do vozidla. Funkce elektronické peněženky je nezávislá na časové jízdence. Městskou kartu si můžete nabít v některém z našich samoobslužných prodejních automatů či již pět let pomocí on-line internetového bankovnictví (e-shopu) - více na: https://www.dpmhk.cz/18/Dobijeni_karty/

V případě opravdové nutnosti platby jízdného ve vozu MHD v hotovosti prosíme, aby cestující měli k dispozici pokud možno přesnou částku a zamezilo se tak většímu pohybu (vracení) finanční hotovosti mezi řidičem a cestujícími. Současně prosíme, aby cestující byli při kontrole jízdních dokladů revizory jim nápomocni jasnou a viditelnou formou předložení těchto dokladů a neohrožovali zbytečnou a časově delší manipulací sebe i naše pracovníky.

Připomínáme, že stále organizujeme provoz MHD v Hradci Králové až do odvolání v režimu podle prázdninového jízdního řádu, tzn.

v jízdních řádech platí v pracovních dnech druhý sloupec nazvaný „Pracovní den - omezení dopravy MHD“.

Až do odvolání je také stále pozastaven provoz nočních linek č. 51, 52, 53 a 54.

Stejně tak i nadále platí zrušení poptávkového samoobslužného systému otevírání dveří vozů MHD tlačítky – řidič v zastávce vždy otevře centrálně všechny dveře.

Neplatí povinnost nástupu předními dveřmi po 19 hodině v pracovní dny a po celý den o víkendech a svátcích.

Všechny naše zákazníky vyzýváme a žádáme, aby vše, co lze uskutečnit online, či telefonicky, učinili ze svých domovů.

Zároveň chceme našim cestujícím poděkovat za pochopení a trpělivost, které s omezením dopravy v síti hradecké MHD měli a mají a současně se omlouváme za případné komplikace.

Buďte prosím i nadále zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem i k řidičům naší MHD.

Věříme, že i tato naše společná snaha pomůže úspěšně se vyrovnávat s riziky možné nákazy.

O všech dalších změnách v organizaci hradecké MHD budeme veřejnost včas informovat.

Váš Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

 

DPmHK uskutečňuje i nadále všechny opatření při úklidu vozidel a cestující se mohou cítit ve vozech MHD bezpečně:

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) věnuje standardně vnitřní očistě a hygieně vozidel MHD nemálo prostředků a času.

Již v souvislosti se začátkem výskytu epidemie chřipky a možnosti výskytu koronaviru jsme ve spolupráci s firmou RPM SERVICE CZ A.S. (úklid pro nás zajišťuje externí firma) provedli preventivní opatření při každodenním standardním úklidu vozidel MHD ve formě zvýšeného rozsahu úklidu a dezinfekce vozů MHD, zejména čištění jejich interiéru.

Každé vozidlo je obvykle přistaveno na objekt úklidu k provedení vnitřní očisty, kdy je interiér vozu včetně pracoviště řidiče vyčištěn výkonným centrálním vysavačem a provedena základní dezinfekce všech madel, držáků sedadel a dalších dotykových ploch se kterými cestující přicházejí nejvíce do styku a prostoru zadních oken.

Vzhledem k vývoji a aktuální situaci okolo koronaviru se zvýšila se koncentrace standardního mycího desinfekčního roztoku (v souladu s návodem) a častější obměna roztoku pro úklid vozů MHD.

Na každém voze MHD jsou tedy při úklidu interiéru ošetřeny tyče pro držení cestujících, madla, madla na křídlech dveří, madla sedadel, všechna obslužná tlačítka – zejména ovládací tlačítka pro otevírání dveří, rámy okolo oken a dveří a boční obkladové panely, podlahy, kdy jsou umyty roztokem desinfekčního prostředku.

V případě většího znečištění se tepuje čalounění sedadel, kdy dopravní podnik zakoupil další průmyslový tepovací stroj a každý vůz MHD prochází tepováním sedadel ještě individuálně nad daný rozsah běžného režimu.

Pracovníci provádí čištění vozů každý den. Mají za úkol se postarat o téměř sto třicet vozů, jejich dezinfikování je proto časové náročné.

Při zjištění znečištění vozu MHD v provozu se provádí nad rámec pravidelného úklidu i mimořádný úklid.

Použitý přípravek – STOP BAKTER: „Stop Bakter je dezinfekční přípravek, který je schválen i pro použití v potravinářství, je určený pro plošnou dezinfekci a čištění v potravinářských, zdravotnických a jiných provozů. Tento přípravek má baktericidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV).

Nemůžeme ani opomenout skutečnost, že pro zabránění možnému venkovnímu přenosu infekcí, každé vozidlo po svém návratu z linky nejprve zamíří také do bezobslužné stacionární čtyřkartáčové mycí linky vozidel MHD (autobusů, trolejbusů i elektrobusů), umožňující průjezdné mytí vozidla. Mycí linka pracuje automaticky, kdy mycí program je spuštěn po detekci přijíždějícího vozidla s rozpoznáním autobusu a trolejbusu a linka umožňuje volitelné mytí včetně ostřiku spodku vozidla a závěrečného sušení. K mytí je použita recyklovaná voda, znečištěné vody jsou přečištěny v naší čistírně odpadních vod a vráceny do mycího cyklu.

 

Desinfekce a čištění vozidel MHD ozonem.

 

Pro další zintenzivnění a jako další účinný způsob a stupeň prevence proti šíření bakterií a virů v aktuálním období kvůli ochraně zdraví cestujících a řidičů, který DPmHK přidal - ke klasické a intenzivně prováděné desinfekci interiéru vozů MHD přípravkem Stop Bakter v rámci denního úklidu – je ještě desinfekce a čistění vozů MHD ozonem.

DPmHK se proto vybavil zařízením generujícím Ozon. Ozon (O3) je nejsilnější přírodní oxidační činidlo, s typickým aroma, který je běžnou složkou zemské atmosféry, bez jakýchkoliv chemikálií, které má ty nejlepší desinfekční účinky. Desinfekce prostor interiéru vozů MHD pomocí ozonu proběhne během pár hodin. Vůz se uzavře a cca. 1 hodinu je interiér vystaven působení ozonu, který se dostane všude a následně cca. 3 hodiny se důkladně odvětrává, protože ozon uvnitř zlikviduje veškerý kyslík. Odvětrání probíhá na odstavných plochách, plochy jsou zastřešené, takže není potřeba zajišťovat jiné prostory.

Tato technologie má dlouhodobé účinky a její účinnost je i v prostorách kam nelze účinně aplikovat jakoukoliv dezinfekci. Je to plyn, který se dostane hluboko do všech skulin interiéru všech vozů MHD a pórů materiálu. Nenechává žádné stopy na tkaninách ani kůži, nevadí alergikům. Po aplikaci se ozón sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach a žádné pozůstatky.

Běžně se už podobná zařízení používají v autoservisech pro údržbu klimatizací osobních vozidel s cílem likvidace pachů, bakterií, choroboplodných zárodků, virů, hub a plísní, ale i v potravinářství, zdravotnictví a ozonoterapii.

„Od zakoupení tohoto zařízení provádí DPmHK desinfekci min. 4 vozidel denně. Ošetření vozidel ozonem je účinné 3-4 týdny. Poté se bude ošetření opakovat. Tato ozonizace probíhá na celém vozovém parku DPmHK. Výhodou tohoto zařízení je jeho mobilita, bezúdržbový provoz, nízká spotřeba elektrické energie, tichý chod i časovač chodu. Zařízení samozřejmě však nemůže nahradit pravidelnou mechanickou a chemickou dezinfekci.“ uvedl předseda představenstva Zdeněk Abraham.

Váš Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

 

Ke stažení :

Od 4. 5. 2020 hradecká MHD mění způsob odbavení cestujících

Foto1          Foto2          Foto3          Foto4          Foto5

Autor fotografií: Michal Fanta/Deník