Cestování hradeckou MHD aktuálně

13.5.2020

Hradecka MHD přepravuje stále poměrně málo cestujících oproti situaci před nouzovým stavem.

Je to jen několik měsíců, co se hradecký dopravní podnik potýkal s nedostatkem řidičů, shodně jako většina dopravců v naší zemi. Pandemie covid-19 tento několikaletý velmi vážný problém v zásadě vyřešila. O práci v městském podniku se teď poměrně často hlásí lidé, kteří přišli o místa v soukromém sektoru, a početní stav řidičů MHD je naplněn.

Hlavní problém je rázem zcela odlišného charakteru. Autobusy, elektrobusy a trolejbusy totiž velmi často převážejí pouze několik cestujících či jsou poloprázdné – aktuálně je při porovnání stav oproti stejnému období předešlého roku v úrovni maximálně jedné třetiny (samozřejmě záleží na lince i denní hodině). Má to ale i tu výhodu, že není problém dodržovat aktuálně doporučené hygienické rozestupy.

Strach z nákazy vedl hlavně v březnu 2020 k dramatickému propadu cestujících, zpět do veřejné dopravy v našem městě se vracejí jen velmi opatrně - stejně jako v celé republice.  Mnoho lidí i přes uvolňování režimu nadále pracuje z domova a do nedávna nejezdili ani školáci (z důvodu zavedení omezeného režimu výuky žáků a studentů posledních ročníků na základních a středních školách začali tito jezdit částečně).  A ti obyvatelé Hradce Králové, co už musejí někam cestovat, daleko více - jak je to vidět i na současném provozu aut v ulicích - teď upřednostňují individuální - především automobilovou - dopravu.

Návrat ke standardní intenzitě MHD do prázdnin nejspíš nenastane -  to lze patrně očekávat až se začátkem nového školního roku v září, proto připomínáme, že stále organizujeme provoz MHD v Hradci Králové až do odvolání v režimu podle prázdninového jízdního řádu, tzn.  v jízdních řádech platí v pracovních dnech druhý sloupec nazvaný „Pracovní den - omezení dopravy MHD“.  Až do odvolání je také stále pozastaven provoz nočních linek č. 51, 52, 53 a 54.

V současnosti řešíme ve spolupráci s vedením Magistrátu města Hradec Králové případné obnovení pozastaveného provozu školních linek č. 5Š, 10Š, 12Š, 16Š, 23Š a 25Š a to zřejmě od pondělí 25. května 2020.

Dopravní podnik doufá, že významná část lidí se přesvědčí o bezpečí veřejné dopravy a začne ji postupně více využívat již dříve. Možná bude jen přetrvávat snaha, třeba u seniorů, vyhnout se dopravním špičkám, kdy je ve vozech největší hustota cestujících.

Vyšší využívání MHD může přijít už teď, kdy se od pondělí část dětí a studentů začíná po vynucené přestávce do škol vracet.  Přispět k tomu může i to, že Vláda ČR již zrušila nařízení o zákazu placeného parkování a v Hradci Králové je parkovací systém v plném provozu od čtvrtka 30. dubna.  

Nákazy koronavirem ve vozech hradecké MHD se není třeba obávat - dopravní podnik stále realizuje řadu opatření, aby riziko nákazy minimalizoval a vrátila se důvěra v MHD, kdy vozy jsou i nadále pravidelně dezinfikovány a ionizovány – viz další část článku. Cestování v nich - i přesto, že samotná obecná povinnost nosit roušky na veřejnosti skončí v pondělí 25. května 2020 - je i nadále možné, resp. povinné však pouze se zakrytým nosem a ústy pomocí ústenky, roušky, respirátoru, šály, šátku, nákrčníku, doma vyrobenou alternativou či jinou alternativou, která plní tuto funkci (tato povinnost platí samozřejmě i nadále pro naše řidiče MHD, protože hradecké vozy MHD nejsou vybaveny plně uzavřenou kabinou). Doporučujeme také používání rukavic. Prosíme také cestující - pokud to lze – o dodržování dostatečného minimálního odstupu od dalších cestujících a to jak ve vozech MHD, tak na zastávkách. Cestování v MHD při stávající obsazenosti vozů není o nic nebezpečnější než třeba návštěva supermarketu.

S největší pravděpodobností bude také od 25. května 2020 otevřena hala dálkové dopravy Terminálu hromadné dopravy (byla uzavřena od 16. 3. 2020), kde můžete získat informace o dálkové a meziměstské autobusové dopravě a to v době: pondělí až pátek od 08.00 do 16 hodin (bez přestávky)  - zavřeno v sobotu, v neděli a ve svátek.  Zjistit informace o MHD a zakoupit si jízdenky a papírové jízdní řády na MHD můžete i nadále v sousední hale MHD, která má shodnou pracovní dobu a byla i předtím v provozu.

Chceme našim cestujícím poděkovat za pochopení a trpělivost, které s omezením dopravy v síti hradecké MHD měli a mají, omlouváme se za případné komplikace a budeme dělat vše proto, aby se s námi cítil bezpečně.

Buďte prosím i nadále zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem i k řidičům naší MHD.

Věříme, že i tato naše společná snaha pomůže i nadále se úspěšně vyrovnávat s riziky možné nákazy.

 

DPmHK uskutečňuje i nadále všechny opatření při úklidu vozidel a cestující se mohou cítit ve vozech MHD bezpečně:

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) věnuje standardně vnitřní očistě a hygieně vozidel MHD nemálo prostředků a času.

Již v souvislosti se začátkem výskytu epidemie chřipky a možnosti výskytu koronaviru jsme ve spolupráci s firmou RPM SERVICE CZ A.S. (úklid pro nás zajišťuje externí firma) provedli preventivní opatření při každodenním standardním úklidu vozidel MHD ve formě zvýšeného rozsahu úklidu a dezinfekce vozů MHD, zejména čištění jejich interiéru.

Každé vozidlo je obvykle přistaveno na objekt úklidu k provedení vnitřní očisty, kdy je interiér vozu včetně pracoviště řidiče vyčištěn výkonným centrálním vysavačem a provedena základní dezinfekce všech madel, držáků sedadel a dalších dotykových ploch se kterými cestující přicházejí nejvíce do styku a prostoru zadních oken.

Vzhledem k vývoji a aktuální situaci okolo koronaviru se zvýšila se koncentrace standardního mycího desinfekčního roztoku (v souladu s návodem) a častější obměna roztoku pro úklid vozů MHD.

Na každém voze MHD jsou tedy při úklidu interiéru ošetřeny tyče pro držení cestujících, madla, madla na křídlech dveří, madla sedadel, všechna obslužná tlačítka – zejména ovládací tlačítka pro otevírání dveří, rámy okolo oken a dveří a boční obkladové panely, podlahy, kdy jsou umyty roztokem desinfekčního prostředku.

V případě většího znečištění se tepuje čalounění sedadel, kdy dopravní podnik zakoupil další průmyslový tepovací stroj a každý vůz MHD prochází tepováním sedadel ještě individuálně nad daný rozsah běžného režimu.

Pracovníci provádí čištění vozů každý den. Mají za úkol se postarat o téměř sto třicet vozů, jejich dezinfikování je proto časové náročné.

Při zjištění znečištění vozu MHD v provozu se provádí nad rámec pravidelného úklidu i mimořádný úklid.

Použitý přípravek – STOP BAKTER: „Stop Bakter je dezinfekční přípravek, který je schválen i pro použití v potravinářství, je určený pro plošnou dezinfekci a čištění v potravinářských, zdravotnických a jiných provozů. Tento přípravek má baktericidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV).

Nemůžeme ani opomenout skutečnost, že pro zabránění možnému venkovnímu přenosu infekcí, každé vozidlo po svém návratu z linky nejprve zamíří také do bezobslužné stacionární čtyřkartáčové mycí linky vozidel MHD (autobusů, trolejbusů i elektrobusů), umožňující průjezdné mytí vozidla. Mycí linka pracuje automaticky, kdy mycí program je spuštěn po detekci přijíždějícího vozidla s rozpoznáním autobusu a trolejbusu a linka umožňuje volitelné mytí včetně ostřiku spodku vozidla a závěrečného sušení. K mytí je použita recyklovaná voda, znečištěné vody jsou přečištěny v naší čistírně odpadních vod a vráceny do mycího cyklu.

Desinfekce a čištění vozidel MHD ozonem.

 

Pro další zintenzivnění a jako další účinný způsob a stupeň prevence proti šíření bakterií a virů v aktuálním období kvůli ochraně zdraví cestujících a řidičů, který DPmHK přidal - ke klasické a intenzivně prováděné desinfekci interiéru vozů MHD přípravkem Stop Bakter v rámci denního úklidu – je ještě desinfekce a čistění vozů MHD ozonem.

DPmHK se proto vybavil zařízením generujícím Ozon. Ozon (O3) je nejsilnější přírodní oxidační činidlo, s typickým aroma, který je běžnou složkou zemské atmosféry, bez jakýchkoliv chemikálií, které má ty nejlepší desinfekční účinky. Desinfekce prostor interiéru vozů MHD pomocí ozonu proběhne během pár hodin. Vůz se uzavře a cca. 1 hodinu je interiér vystaven působení ozonu, který se dostane všude a následně cca. 3 hodiny se důkladně odvětrává, protože ozon uvnitř zlikviduje veškerý kyslík. Odvětrání probíhá na odstavných plochách, plochy jsou zastřešené, takže není potřeba zajišťovat jiné prostory.

Tato technologie má dlouhodobé účinky a její účinnost je i v prostorách kam nelze účinně aplikovat jakoukoliv dezinfekci. Je to plyn, který se dostane hluboko do všech skulin interiéru všech vozů MHD a pórů materiálu. Nenechává žádné stopy na tkaninách ani kůži, nevadí alergikům. Po aplikaci se ozón sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach a žádné pozůstatky.

Běžně se už podobná zařízení používají v autoservisech pro údržbu klimatizací osobních vozidel s cílem likvidace pachů, bakterií, choroboplodných zárodků, virů, hub a plísní, ale i v potravinářství, zdravotnictví a ozonoterapii.

„Od zakoupení tohoto zařízení provádí DPmHK desinfekci min. 4 vozidel denně. Ošetření vozidel ozonem je účinné 3-4 týdny. Poté se bude ošetření opakovat. Tato ozonizace probíhá na celém vozovém parku DPmHK. Výhodou tohoto zařízení je jeho mobilita, bezúdržbový provoz, nízká spotřeba elektrické energie, tichý chod i časovač chodu. Zařízení samozřejmě však nemůže nahradit pravidelnou mechanickou a chemickou dezinfekci.“ uvedl předseda představenstva Zdeněk Abraham.

Váš Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.