Dopravní podniky v Česku se v důsledku pandemie potýkají s miliardovými ztrátami

10.6.2020

Brno, 10. června 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

Dopravní podniky napříč republikou v důsledku koronavirové pandemie přišly o cestující, a tak i o výnosy z tržeb. Ztráty se ve větších podnicích pohybují v desítkách miliónů korun. Celkově 21 podniků začleněných do Sdružení dopravních podniků eviduje ztrátu 1,1 miliardy korun. Jejich hlavním cílem tak bude obnovit důvěru lidí ve veřejnou dopravu.

„Dopravní podniky v celé republice čelí vážné situaci, kdy v důsledku prudkého snížení počtu cestujících došlo ke ztrátám na jízdném až o 80 procent.  Výnosy z jízdného jsou vedle kompenzací od vedení měst podstatnou částí jejich rozpočtů. Dopravní podniky se tak se situací musí nějakým způsobem vyrovnat, ať už omezováním přepravních výkonů, prodlužováním intervalů mezi spoji či omezováním plánovaných investic,“ vysvětlil předseda Sdružení dopravních podniků a generální ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.

„Přístup vedení měst je velmi různý, některým podnikům hrozí, že jim zřizovatel kompenzaci
na provoz městské hromadné dopravy zkrátí. Do karet nám nehrají ani uzavřené kolektivní smlouvy, které nás zavazují k navyšování mezd, což je v této chvíli velmi problematické. Vedení všech podniků však zastává jednotný názor, že uděláme maximum, abychom nemuseli přikročit k propouštění zaměstnanců,“
 uvedl 1. místopředseda Sdružení dopravních podniků a generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Dopravní podniky v republice na šíření koronaviru okamžitě zareagovaly a ve snaze zajistit bezpečnost cestujících a svých zaměstnanců přijaly příslušná opatření – omezení přístupu k řidičům, zrušení poptávkového otevírání dveří, zvýšenou dezinfekci vozidel a další. Některé podniky investovaly do speciálních nanoskopických postřiků či nákupu ozonérů pro efektivnější dezinfekci vozů. „Zatímco tržby se dramaticky snižovaly, náklady se kvůli nákupu dezinfekcí, ochranných pomůcek pro zaměstnance a další nezbytných výdajů navýšily. Celkově podniky ve Sdružení dopravních podniků investovaly do preventivních opatření téměř 67 miliónů korun,“ objasnil 2. místopředseda Sdružení dopravních podniků a místopředseda představenstva Dopravního podniku města Prahy Ladislav Urbánek.

Sdružení dopravních podniků se proto zařadilo mezi 80 evropských představitelů dopravních podniků a měst a oslovilo evropské instituce, aby zahrnuly sektor městské veřejné dopravy mezi ty, na něž se vztahuje plán obnovy Evropské unie pro řešení dopadů způsobené pandemií Covid-19. „Jakýkoli finanční příspěvek by pomohl zmírnit následky, se kterými se musíme potýkat,“ řekl Pelikán.

Dopravní podniky mají nyní před sebou kromě řešení finančního výpadku další úkol – vrátit důvěru cestujících ve využívání městské hromadné dopravy. „Plánujeme společnou marketingovou kampaň, kterou bychom chtěli cestující přilákat zpět do našich prostředků. Všichni napříč republikou budeme nadále dělat maximum pro to, aby MHD byla bezpečná,“ uzavřel Pelikán. 

Kontakt:

Mgr. Martin Chval

výkonný ředitel SDP ČR

tel: + 420 724 361 999

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 21 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 miliónů vozových kilometrů a přepraví více než 2,5 miliardy cestujících. Provozují 2 844 autobusů, 1 678 tramvají, 742 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů. Podniky sdružené do SDP zaměstnávají na 21 tisíc pracovníků, z nichž téměř polovinu tvoří řidiči.

UITP (Mezinárodní unie pro veřejnou dopravu)  je lídrem v oblasti udržitelné městské mobility. Je to jediná celosvětová síť, která spojuje všechny zúčastněné strany veřejné dopravy a všechny udržitelné druhy dopravy. Má více než 1 800 členů ve stovce zemí světa.