Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod

16.6.2020

V úterý 16. června 2020 (letos díky opatřením okolo koronaviru o několik měsíců později než obvykle) v 12.30 hodin převzali v zasedací místnosti DP z rukou předsedy představenstva společnosti pana Zdeňka Abrahama při slavnostním vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod naši řidiči MHD diplom a finanční odměnu za dosažené kilometry bez nehody z vlastního zavinění.

Konkrétně byli vyhodnoceni (vlastního vyhlášení se pak účastnilo devět z nich):

RŮŽIČKA Petr 750 000 km 15 let 
HOLÝ Josef 500 000 km 10 let 
VOLF Petr 500 000 km 10 let 
RŮŽIČKA Milan 500 000 km 10 let
SEIDLOVÁ Romana 500 000 km 10 let 
KEJŘOVÁ Eva 500 000 km 10 let
CABICAR Roman 250 000 km   5 let
DORČÁK Jiří 250 000 km   5 let
BURDA Milan 250 000 km   5 let
ĎURČO František 250 000 km   5 let
GABERA Miroslav 250 000 km   5 let
RIEGER Michal    250 000 km   5 let
VRKOSLAVOVÁ Lenka 250 000 km   5 let

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na silnicích. Dosažení takového úspěchu v dnešním provozu není jen otázkou štěstí, ale stojí za tím dobré práce, pořádný kus řidičského umění a předvídavosti. 

Všem našim řidičům, kteří mají na kontě tyto kilometry, patří trvale naše uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých dalších účastníků silničního provozu, kteří navíc často nerespektují samotné dopravní předpisy – o to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

S těmito řidiči se veřejnost i nadále běžně setkává v našich autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je hrdá na to, že máme ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou plně spolehnout a kteří tímto způsobem i vytvářejí dobré jméno společnosti. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče DP.  Všem dámám a pánům upřímně gratulujeme, zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.