"Zase spolu" - další společný spot, který vznikl pod hlavičkou Sdružení dopravních podniků ČR

31.8.2020

ZASE SPOLU!

Školáci všech věkových skupin jsou aktéry společného spotu členů Sdružení dopravních podniků ČR.

Přejeme úspěšný návrat do školních lavic a příjemné cestování MHD!

 

MHD se vrací se začátkem školního roku do plného provozu. Právě školní rok, respektive školáci, jsou hlavním motivem dalšího našeho společného spotu, který vznikl pod hlavičkou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR).

Většina dopravních podniků se po prázdninách vrací do běžného rozsahu provozu, který byl v době před pandemií. Jednotlivé dopravní podniky zatím neavizují žádná speciální opatření a jsou připraveny promptně reagovat na případné pokyny jednotlivých krajských hygienických stanic.

Pro cestující je ale od úterý 1. 9. znovu zavedena povinnost zakrýt si před nástupem do vozidla ústa a nos. Na to budou v některých městech upozorňovat speciální samolepky na vozech i na zastávkách.

„Pokles počtu přepravených osob zasáhl velmi citelně všechny provozovatele, ztráty byly už v polovině roku vyšší než 1,1 mld. Kč a my pevně věříme, že se cestující budou do veřejné dopravy vracet,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a doplňuje: „Dopravní podniky od začátku pandemie beze zbytku plní všechna nařízení vlády, samospráv, objednatelů a dělají maximum pro to, aby své klienty i zaměstnance chránili. Mám za to, že zatím nejsou známy případy nákazy Covid 19 ve veřejné dopravě.“

Dopravní podniky jsou připraveny na návrat cestujících a po prázdninách se těší na návrat školáků do svých vozů. Právě této skupině je věnován nový spot SDP ČR, který byl natáčen ve všech koutech republiky. Tvůrcem videa je agentura EventHouse a finančně se na realizaci podílely všechny dopravní podniky.

Kontakt:

Mgr. Martin Chval

výkonný ředitel SDP ČR

tel: 724 361 999

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

UITP (Mezinárodní unie pro veřejnou dopravu)  je lídr v oblasti udržitelné městské mobility. Je to jediná celosvětová síť, která spojuje všechny zúčastněné strany veřejné dopravy a všechny udržitelné druhy dopravy. Má více než 1 800 členů ve stovce zemí světa.

P.S. Vlastní spot naleznete i na našem Facebooku

 

Soubor ke stažení:

"Zase spolu" - další společný spot, který vznikl pod hlavičkou Sdružení dopravních podniků ČR