Aktuální přehled platných mimořádných opatření v hradecké MHD k 10. září 2020

10.9.2020

Roušky

Až do odvolání je cestování v interiérech všech prostředků veřejné dopravy, tedy i ve vozech MHD, povinné (během celého pobytu ve vozu MHD) pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, tzn. se zakrytým nosem a ústy pomocí ústenky, roušky, respirátoru, masky, šály, šátku, nákrčníku či jiné vyrobené alternativy, která plní tuto funkci, tzn., brání šíření kapének.

Shodné pravidlo platí také u našich zákazníků či cestujících pro všechny vnitřní prostory staveb naší společnosti – v našem případě jde o haly terminálu hromadné dopravy a naše Zákaznické centrum v sídle DP v Pouchovské ulici 153.

Výjimky z této povinnosti stanovuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. září 2020.

Režim ovládání dveří vozidel MHD při výstupu a nástupu cestujících.

Až do odvolání je zrušen poptávkový systém ovládání dveří vozidel MHD, kdy si sám cestující stisknutím tlačítka zvolil otevření příslušných dveří, nadále se po zastavení vozidla v zastávce otevřou a zavřou všechny dveře vozidla bez závislosti na volbě cestujícího.

Rozestupy

Udržujte si odstup od ostatních cestujících alespoň tam, kde je to možné: na zastávkách, v čekárnách a v prázdnějších vozech. V ideálním případě by vzdálenost měla činit alespoň 2 m.

Prodej jízdenek

Doporučujeme využívat možnost elektronického nákupu jízdenek formou Mobilní jízdenky – SMS (návod je uveden na označnících zastávek a to i ve výňatku z TARIFU MHD) a na https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka_SMS/ či mobilní aplikace HopOn, kterou je možné si stáhnout zdarma na Google Play či App Store – více na https://www.dpmhk.cz/hopon/, popř. je možné si pořídit Městkou kartu, která může nosit informaci o zakoupené časové jízdence nebo plnit funkci elektronické peněženky ze které lze hradit jednotlivé jízdné při vstupu do vozidla. Funkce elektronické peněženky je nezávislá na časové jízdence. Městskou kartu si můžete nabít v některém z našich samoobslužných prodejních automatů či pomocí on-line internetového bankovnictví - eshopu, více na: https://www.dpmhk.cz/18/Dobijeni_karty/

Všechny naše zákazníky vyzýváme a žádáme, aby vše, co lze uskutečnit online, či telefonicky, učinili ze svých domovů.

Cílem všech našich opatření je ochránit nejen zaměstnance společnosti a veřejnost, ale i zachovat funkčnost provozu městské hromadné dopravy.

Děkujeme, že chráníte své a naše zdraví! Buďte prosím zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem i k řidičům naší MHD.

 

Děkujeme Vám za dodržování těchto opatření a pravidel, pochopení, spolupráci a omlouváme se za případné komplikace.

Aktuální informace o koronaviru naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Soubor ke stažení:

Aktuální přehled platných mimořádných opatření v hradecké MHD k 10. září 2020