Sdružení dopravních podniků znovu podpoří Květinový den

29.9.2020

Praha, 29. září 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

Sdružení dopravních podniků znovu podpoří Květinový den

V letošním roce podpoří Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) prostřednictvím svých členů veřejnou sbírku Český den proti rakovině hned ve dvanácti městech (včetně Hradce Králové) napříč republikou. Zapojené dopravní podniky tak mohou sdílet poselství květinového dne se stovkami tisíc svých cestujících a vyzvat je k nákupu typické žluté kytičky. 

Květinový den se letos koná netradičně 30. září a kromě standardních komunikačních kanálů, tedy sociálních sítí, webových stránek nebo reklamních prostorů ve vozech, poskytly některé dopravní podniky organizátorům pro prodej kytiček i svá zákaznická centra nebo rovnou nakoupily žluté květiny pro své zaměstnance.

„Letošní krizová situace ztížila organizátorům práci v mnoha směrech, podle našich informací je zasáhl především značný pokles počtu dobrovolných prodejců, kteří jsou s tímto projektem pevně spjati, a proto jsme velmi rádi, že můžeme naším prostřednictvím oslovit co nejvíce potenciálních dárců,“  říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a pokračuje: „Organizátorům patří velký obdiv. Obzvláště v této době museli vynaložit opravdu nadlidské úsilí.“

Při letošní sbírce obdrží dárce vedle kytičky se zelenou stužkou i informační letáček, ve kterém se dozví o prevenci nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře. Volbu letošního tématu sbírky podpořil přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.: „Česká republika má ve světě jednu smutnou prioritu - nádory ledvin jsou u nás nejčastější ze všech sledovaných zemí." Přesné příčiny tohoto stavu nejsou dosud známy, řada výzkumných týmů se touto otázkou zabývá. Důležitým faktem je, stejně jako u mnoha jiných diagnóz, přijít k lékaři včas a zvýšit své šance k plnému uzdravení.

Kontakt:

Mgr. Martin Chval

výkonný ředitel SDP ČR

tel: 724 361 999

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. Více než 60 onkologických pacientských organizací z celé republiky jsou kolektivními členy. Vzájemnou informovanost umožňuje periodicky vydávaný Zpravodaj. Liga je členem mezinárodních organizací ECL a UICC.

Soubor ke stažení:

Sdružení dopravních podniků znovu podpoří Květinový den